Trwające rekrutacje
Nasze projekty
jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa:    8: Edukacja Działanie:    8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu...
Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Włączenie społeczne Działanie 9.1...
Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie...
PROJEKT: „Przełam bariery do własnej kariery !” jest realizowany w ramach: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego...
PROJEKT: „Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych” jest realizowany w ramach: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...
Projekt „Dotacja na dobry początek” realizowany jest w ramach:   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego...
PROJEKT: „Od bierności do aktywności” jest realizowany w ramach: Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata...
Projekt: „DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-POLITECHNICZNYCH CKU W MARSZEWIE ORAZ W ZST W PLESZEWIE DO POTRZEB RYNKU PRACY”...
Wsparcie na starcie - bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego PROJEKTODAWCA: EDUFIN Sp. z o.o....
Informacje na temat projektu   Projekt: „AKADEMIA AKTYWNOŚCI. KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY GIZAŁKI” jest realizowany w...
Edufin- cenimy europejskie wartości
Podniesiesz kwalifikacje zawodowe
Indywidualne podejście do każdego projektu
Twój potencjał to dla nas wartość
Integrujemy środowisko lokalne