Trwające rekrutacje
Nasze projekty
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie...
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy Działanie...
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie Działanie 05.02...
PROJEKT: „MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...
Projekt: „CZAS NA ZMIANĘ! KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z TERENU GMINY BLIZANÓW, ODOLANÓW ORAZ PRZYGODZICE.” jest realizowany...
Projekt skierowany jest dla osób w wieku aktywności zawodowej chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy, które z własnej inicjatywy...
Projekt: „Pomorska akademia TIK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05 Zatrudnienie...
jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa:    8: Edukacja Działanie:    8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu...
Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Włączenie społeczne Działanie 9.1...
Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie...
PROJEKT: „Przełam bariery do własnej kariery !” jest realizowany w ramach: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego...
PROJEKT: „Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych” jest realizowany w ramach: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...
Projekt „Dotacja na dobry początek” realizowany jest w ramach: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na...
Projekt: „DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-POLITECHNICZNYCH CKU W MARSZEWIE ORAZ W ZST W PLESZEWIE DO POTRZEB RYNKU PRACY”...
Informacje na temat projektu   Projekt: „AKADEMIA AKTYWNOŚCI. KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY GIZAŁKI” jest realizowany w...
Edufin- cenimy europejskie wartości
Podniesiesz kwalifikacje zawodowe
Indywidualne podejście do każdego projektu
Twój potencjał to dla nas wartość
Integrujemy środowisko lokalne