O nas

Na rynku istnieje wiele biur rachunkowych. Decyzja o wyborze jednego z nich jest decyzją trudną, często stanowi wypadkową czynników takich jak cena, doświadczenie czy poziom świadczonych usług. Nasze biuro łączy atuty niskiej ceny, wieloletniego doświadczenia oraz wysokiego poziomu usług ....

Nasze Projekty

Firma EDUFIN przeprowadza projekty głównie na terenie powiatu pleszewskiego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Niepełnosprawni
Gizałki
Czermin
Przedszkole
Finansista
Zielone zawody
Nie boję się o przyszłość
Tacy sami
Po godzinach
Mogę więcej
Mam szansę
Lepszy start
Klucz do sukcesu

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.

Firma EDUFIN zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL 2007-2013.

Copyright by www.edufin.eu udostępnienie i modyfikacja Filip Kula