Trwające rekrutacje
Nasze projekty
PROJEKT: „Od bierności do aktywności” jest realizowany w ramach: Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata...
Projekt: „DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-POLITECHNICZNYCH CKU W MARSZEWIE ORAZ W ZST W PLESZEWIE DO POTRZEB RYNKU PRACY”...
Wsparcie na starcie - bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego PROJEKTODAWCA: EDUFIN Sp. z o.o....
Informacje na temat projektu   Projekt: „AKADEMIA AKTYWNOŚCI. KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY GIZAŁKI” jest realizowany w...
Edufin- cenimy europejskie wartości
Podniesiesz kwalifikacje zawodowe
Indywidualne podejście do każdego projektu
Twój potencjał to dla nas wartość
Integrujemy środowisko lokalne