16.04.2018 – 1 Uczestnik Projektu zakończył staż zawodowy.


01.02.2018 – 4 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


31.01.2018 – 2 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.


16.01.2018 – 3 Uczestników Projektu Zakończyło staż zawodowy.


15.01.2018 – 5 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


31.12.2017 – 7 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.


21.12.2017 – zakończyło się szkolenie Robotnik gospodarczy.


15.12.2017 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy.


05.12.2017 – zakończyły się grupowe spotkania szkolenia Kierowca pojazdów kat. B. Termin zajęć praktycznych uczestnicy ustalają indywidualnie z instruktorem.


21.11.2017 – rozpoczęły się szkolenia pn.: Kierowca pojazdów kat. B oraz Robotnik gospodarczy.


22.11.2017 – zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym.


20.11.2017 – rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.


17.11.2017 – doradca zakończył indywidualne spotkania z uczestnikami.


10.11.2017 – psycholog zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.


30.10.2017 – doradca rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.


28.10.2017 – doradca zakończył diagnozę oraz tworzenie IPD.


25.10.2017 – doradca zawodowy rozpoczął diagnozę oraz tworzenie IPD z Uczestnikami Projektu.


20.10.2017 – psycholog rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.


19.10.2017 – zakończono grupowe spotkania z psychologiem.


17.10.2017 – rozpoczęto grupowe spotkania z psychologiem.


01.10.2017 – 2 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


30.09.2017 – psycholog zakończył analizę predyspozycji uczestników do udziału w projekcie. Ponadto 1 Uczestnik Projektu zakończył staż zawodowy.


25.09.2017 – psycholog rozpoczął analizę predyspozycji udziału w projekcie.


15.09.2017 –3 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy; 4 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.


01.09.2017 – 7 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


14.08.2017 – 2 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.


31.07.2017 – 1 Uczestnik Projektu zakończył staż zawodowy.


15.07.2017 – 2 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.


07.07.2017 – zakończono szkolenie pn.: Kadry i Płace.


30.06.2017 – 1 Uczestnik Projektu zakończył staż zawodowy.


15.06.2017 – 12 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.


01.06.2017 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy.


29.05.2017 –kolejna grupa rozpoczęła szkolenie doskonalące pn.: Kadry i Płace.


18.05.2017 – zakończyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.


16.05.2017 – rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy 14 osób.


15.05.2017 – psycholog przeprowadził warsztaty integracji zawodowej z grupą 14 osób. Ponad to 4 Uczestników Projektu rozpoczęło staż zawodowy.


13.05.2017 – psycholog zakończył indywidualne spotkania z uczestnikami.


29.04.2017 – doradca zakończył indywidualne spotkania z uczestnikami. Ponadto w tym dniu psycholog zakończył spotkania grupowe i rozpoczął indywidualne spotkania z grupą 14 uczestników.


27.04.2017 – rozpoczęły się zajęcia grupowe z psychologiem.


20.04.2017 – doradca rozpoczął indywidualne spotkania z kolejną grupą 14 osób, których zakres obejmuje: planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji.


19.04.2017 – doradca zakończył diagnozę i tworzenie IPD z grupą 14 osób.


15.04.2017 – 2 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


14.04.2017 – Doradca rozpoczął indywidualne spotkania z grupą 14 osób, z którymi przeprowadzi diagnozę oraz utworzy IPD.


13.04.2017 – psycholog przeprowadził analizę predyspozycji 14 osób do udziału w projekcie.


01.04.2017 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy.


15.03.2017 – 2 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


01.03.2017 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy.


15.02.2017 – 12 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.


27.01.2017 – zakończono szkolenie pn.: Kadry i Płace dla grupy 14 osób.


27.12.2016 – zakończono spotkania teoretyczne szkolenia Kierowca pojazdów kat. B. Termin zajęć praktycznych uczestnicy ustalają indywidualnie z instruktorem.


13.12.2016 – Grupa 13 osób rozpoczęła szkolenie doskonalące pn.: Kierowca pojazdów kat. B.


12.12.2016 – Grupa 14 osobowa rozpoczęła szkolenia doskonalące pn.: Kadry i Płace.


30.11.2016 – zakończenie grupowych zajęć z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy 14 osób.


28.11.2016 – kolejna grupa 14 osobowa rozpoczęła grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, których zakres obejmuje: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów oraz stymulację rozmów kwalifikacyjnych.


25.11.2016 – psycholog przeprowadził warsztaty integracji z kolejną grupą 14 osób.


24.11.2016 – psycholog przeprowadził warsztaty integracji z grupą 14 osób.


23.11.2016 – zakończenie indywidualnych spotkań z psychologiem dla kolejnej grupy 14 osób.


19.11.2016 – zakończenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy 14 osób.


09.11.2016 – kolejna grupa 14 osobowa rozpoczęła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których zakres obejmuje: planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji.


08.11.2016 – zakończenie spotkań (diagnoza i IPD) z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy 14 osób.


07.11.2016 – kolejna grupa 14 osobowa rozpoczęła indywidualne spotkania z psychologiem, których celem jest zwiększenie pewności siebie, samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielność w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określenie celów zawodowych uczestników projektu.


05.11.2016 – zakończenie indywidualnych spotkań z psychologiem.


02.11.2016 – Druga grupa 14 osobowa rozpoczęła spotkania z doradcą zawodowym. Doradca przeprowadzi z uczestnikami diagnozę oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD).


29.10.2016 – zakończenie grupowych zajęć z doradcą zawodowym dla pierwszej grupy 14 osób.


27.10.2016 – Grupa 14 osób rozpoczęła grupowe spotkania z doradcą zawodowym, których zakres obejmuje: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów oraz stymulację rozmów kwalifikacyjnych.


26.10.2016 – koniec indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla pierwszej grupy 14-osobowej.


18.10.2016 – Grupa 14 osób rozpoczęła indywidualne spotkania w formie coachingu z psychologiem, których celem jest zwiększenie pewności siebie, samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określenie celów zawodowych uczestników projektu.


17.10.2016 – zakończenie grupowych spotkań z psychologiem dla kolejnej grupy.


13.10.2016 – Kolejna grupa 14 osób rozpoczęła spotkania grupowe z psychologiem. Ponad to pierwsza grupa 14 osobowa rozpoczęła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których zakres obejmuje: planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji.


12.10.2016 – Grupa 14 osobowa zakończyła spotkania grupowe z psychologiem.


10.10.2016 – Grupa 14 osób rozpoczęła grupowe zajęcia z psychologiem. Zakres zajęć: rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, praca w grupie, współpraca, rozwiązywanie problemów i konfliktów.


08.10.2016 – Psycholog zakończył analizy dla 28 uczestników. W tym dniu wsparcie zakończył również doradca dla grupy 14 osób.


05.10.2016 – Grupa 14 osób rozpoczęła zajęcia z doradcą zawodowym. Doradca przeprowadzi z uczestnikami diagnozę oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD).


30.09.2016 – Wsparcie rozpoczął psycholog.Psycholog przeprowadzi analizę predyspozycji 28 uczestników do udziału w projekcie:rozmowy i testy z kandydatami. Zapozna się z predyspozycjami i możliwościami udziału kandydatów w projekcie.