02.05.2019 r.
Od dnia 06 maja 2019 r. ze swoim szkoleniem „Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL (moduł B3) lub równoważnym” ruszyła grupa V. Zajęcia będą odbywały się do 20 maja 2019 r. włącznie.


04.2019 r.
Zakończyła się rekrutacja do grupy V. Uczestnicy rozpoczęli spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Na stażach zawodowych pozostaje 18 osób.


03.2019 r.
Staże zawodowe zakończyły 2 osoby. W sumie w miesiącu marcu na stażach przebywało 20 osób, a od początku projektu udział w wzięło 29 osób.


02.2019 r.
Kolejna grupa – IV – rozpoczęła szkolenie „Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym”. Grupa liczy 15 osób. Również w miesiącu lutym rozpoczęło się szkolenie „Prawo jazdy kat. B”, w którym biorą udział 3 osoby. Staże zawodowe ukończyło 7 osób a rozpoczęło je 4 osoby. W sumie na stażach w lutym 2019 r. było 13 osób.


01.2019r
Grupa IV rozpoczęła swój udział w projekcie od spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Swój udział w stażach ukończyła jedna osoba a pozostało 8. Szkolenie pn.” Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym” rozpoczęła grupa III. W dalszym ciągu trwa rekrutacja do projektu.


12.2018 r.

Grupa III rozpoczęła swój udział w projekcie od spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem. Staże aktualnie odbywa 9 osób. Nadal trwa rekrutacja do projektu.


11.2018 r.
Staże zawodowe rozpoczęła 1 osoba, czyli na chwilę obecną na stażach przebywa 9 osób. Dzięki stażom osoby te zdobędą doświadczenie zawodowe, nabędą nowe praktyczne umiejętności oraz zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy.


10.2018 r.
Staże rozpoczęło 6 osób. Na chwilę obecną w październiku na stażach przebywa 8 osób. Nadal trwa rekrutacja do projektu.


09.2018 r.
Na staże zawodowe udały się 2 osoby. Szkolenie „Projektowanie i aranżacja terenów zielonych z elementami dekorowania i florystyki” ukończyło 10 osób, które otrzymały stosowne certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.


08.2018 r.
10 osób rozpoczęło szkolenie „Projektowanie i aranżacja terenów zielonych z elementami dekorowania i florystyki”, które potrwa do września br. Kolejne 7 osób wzięło udział w szkoleniu „Przedstawiciel handlowy”, które zakończyło się 30 sierpnia. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie. Również w sierpniu zakończyło się szkolenie „Rachunkowość i księgowość firmy” 4 osób.


07.2018 r.
W dalszym ciągu trwa szkolenie „Rachunkowość i księgowość firmy” a także „Operator wózka widłowego” oraz „Prawo jazdy kat. C”.


06.2018 r.
Rozpoczęło się szkolenie „Operator wózka widłowego” oraz „Prawo jazdy kat. C”. W sumie biorą w nich udział 4 osoby. Trwa nadal szkolenie pn. „Rachunkowość i księgowość firmy” dla 4 osób. Łącznie w szkoleniach w miesiącu czerwcu bierze udział 8 osób.


05. 2018 r.
Rozpoczęło się szkolenie „Rachunkowość i księgowość firmy”, w którym bierze udział 4 uczestników. Szkolenie potrwa do ok. sierpnia 2018 r.