30.11.2019
22 osoby (2 grupy 11-osobowe) zakończyły udział w 100-godzinnym kursie na pracownika ds. rachunkowości i księgowości z kursem obsługi komputera. Tematyka zajęć obejmowała podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej, wybrane zagadnienia publicznoprawne (system podatkowy w Polsce i ordynacja podatkowa; ogólne zasady podatku VAT; podatki dochodowe; ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa) oraz podstawy pracy z komputerem (praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz programem do przygotowania prezentacji). Szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym i wydaniem (po pozytywnym wyniku egzaminu) dla 22 osób odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje. Był to ostatni kurs zawodowy realizowany w ramach projektu.

29.11.2019
Ostatnich 24 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

25.10.2019
Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z ostatnimi 24 uczestnikami projektu.

02.09.2019

Kolejne 3 osoby rozpoczęły 3-miesięczne staże zawodowe.

03.08.2019
4 osoby zakończyły udział w 100-godzinnym kursie magazyniera z kursem obsługi komputera. Tematyka zajęć obejmowała m.in. podstawy pracy z komputerem; zagadnienia dot. gospodarki magazynowej i systemów informatycznych wspomagających pracę magazyniera. Szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym i wydaniem (po pozytywnym wyniku egzaminu) dla 4 osób odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

01.08.2019
2 osoby rozpoczęły 3-miesięczne staże zawodowe. Wybór stażu dokonany został indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania, powiązany z nabytymi kwalifikacjami/kompetencjami, co pozwoli w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności.

31.07.2019
Od maja do końca lipca 36 osób uczestniczyło w formie wsparcia, polegającej na kompleksowym i indywidualnym pośrednictwie pracy w zakresie wyboru ofert pracy i stażu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami/kompetencjami i oczekiwaniami. Formy realizacji pośrednictwa obejmowały: indywidualne spotkania uczestnika pracy z pośrednikiem, inicjowanie spotkań rekrutacyjnych uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami oraz przygotowaniem uczestników projektu do rozmów kwalifikacyjnych, bieżące udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez uczestnika projektu. Łącznie od początku projektu z pośrednictwa pracy skorzystało już 84 uczestników

13.07.2019

Kolejnych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

04.07.2019

17 osób (w dwóch grupach – 1 grupa 10-osobowa, 1 grupa 7-osobowa) zakończyło udział w 100-godzinnym kursie zawodowym na pracownika ds. rachunkowości i księgowości. Tematyka zajęć obejmowała podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej oraz wybrane zagadnienia publicznoprawne (system podatkowy w Polsce i ordynacja podatkowa; ogólne zasady podatku VAT; podatki dochodowe; ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa). Szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym i wydaniem (po pozytywnym wyniku egzaminu) dla 17 osób odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

25.06.2019

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu.

13.06.2019

Kolejnych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

01.06.2019

9 osób rozpoczęło 3-miesięczne staże zawodowe. Wybór stażu dokonany został indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania, powiązany z nabytymi kwalifikacjami/kompetencjami, co pozwoli w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności.

31.05.2019

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu. 12 uczestników projektu zakończyło również indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

27.05.2019

10 osób zakończyło udział w 100-godzinnym kursie magazyniera z kursem obsługi komputera. Tematyka zajęć obejmowała m.in. podstawy pracy z komputerem; zagadnienia dot. gospodarki magazynowej i systemów informatycznych wspomagających pracę magazyniera. Szkolenie kończyło się egzaminem potwierdzającym nabytą w czasie kursu wiedzy i umiejętności. Część szkolenia z zakresu kursu obsługi komputera kończyła się egzaminem certyfikującym ECDL w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych modułem B1. Wszystkie 8 osób pozytywnie zdały egzamin i nabyły kwalifikacje.

15.05.2019

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu.

27.04.2019

Kolejnych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

11.04.2019

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu.

01.04.2019

1 osoba rozpoczęła 3-miesięczny staż zawodowy.

25.03.2019

48 osób ukończyło już formę wsparcia, polegającą na kompleksowym i indywidualnym pośrednictwie pracy w zakresie wyboru ofert pracy i stażu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami/kompetencjami i oczekiwaniami. Formy realizacji pośrednictwa obejmowały: indywidualne spotkania uczestnika pracy z pośrednikiem, inicjowanie spotkań rekrutacyjnych uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami oraz przygotowaniem uczestników projektu do rozmów kwalifikacyjnych, bieżące udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez uczestnika projektu.

01.03.2019

Kolejne 22 osoby rozpoczęły 3-miesięczne staże zawodowe. Wybór stażu dokonany został indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania, powiązany z nabytymi kwalifikacjami/kompetencjami, co pozwoli w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności.

28.02.2019

28 uczestników projektu zakończyło dzisiaj udział w kursie zawodowym.

16 osób wzięło udział w 100-godzinnym kursie zawodowym „Pomoc kuchenna”. Tematyka zajęć obejmowała: obowiązki pomocy kuchennej; podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; podstawy żywienia człowieka; czynności porządkowe; zabezpieczenie surowców i wyrobów przed zepsuciem; obsługa maszyn dostępnych na kuchni; obróbka artykułów spożywczych; przygotowywanie półproduktów, niektórych dań i potraw; obsługa klienta. Szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym i wydaniem (po pozytywnym wyniku egzaminu) dla 16 osób odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

12 osób wzięło udział w 100-godzinnym kursie zawodowym na pracownika ds. rachunkowości i księgowości. Tematyka zajęć obejmowała podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej oraz wybrane zagadnienia publicznoprawne (system podatkowy w Polsce i ordynacja podatkowa; ogólne zasady podatku VAT; podatki dochodowe; ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa). Szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym i wydaniem (po pozytywnym wyniku egzaminu) dla 12 osób odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

01.02.2019

Pierwsze 13 osób rozpoczęło 3-miesięczne staże zawodowe. Wybór stażu dokonany został indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania, powiązany z nabytymi kwalifikacjami/kompetencjami, co pozwoli w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności.

31.01.2019

8 osób wzięło udział w 100-godzinnym kursie magazyniera z kursem obsługi komputera. Tematyka zajęć obejmowała m.in. podstawy pracy z komputerem; zagadnienia dot. gospodarki magazynowej i systemów informatycznych wspomagających pracę magazyniera. Szkolenie kończyło się egzaminem potwierdzającym nabytą w czasie kursu wiedzy i umiejętności. Część szkolenia z zakresu kursu obsługi komputera kończyła się egzaminem certyfikującym ECDL w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych modułem B1. Wszystkie 8 osób pozytywnie zdały egzamin i nabyły kwalifikacje.

Ponadto w dniu dzisiejszych kolejnych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

30.01.2019

11 osób wzięło udział w 100-godzinnym kursie zawodowym na pracownika księgowości z elementami logistyki wraz z obsługą komputera. Tematyka zajęć obejmowała: zagadnienia księgowe (m.in. system podatkowy, podatki dochodowe, ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa; podstawy rachunkowości finansowej; wykorzystanie programów komputerowych w księgowości), wybrane zagadnienia związane z logistyką oraz podstawy pracy z komputerem. Szkolenie kończyło się egzaminem potwierdzającym nabytą w czasie kursu wiedzy i umiejętności. Część szkolenia z zakresu kursu obsługi komputera kończyła się egzaminem certyfikującym ECDL w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych modułem B1. Wszystkie 11 osób pozytywnie zdały egzamin i nabyły kwalifikacje.

26.01.2019

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu.

21.12.2018

Kolejnych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

19.12.2018

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu.

10.12.2018

Kolejnych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne.

07.12.2018

Pierwszych 12 uczestników projektu zakończyło indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne. Każda z w/w osób odbyła w trakcie 2 indywidualnych spotkań po 4 godziny zajęć. Celem pierwszych spotkań było zwiększenie pewności siebie uczestników biorących w nich udział, ich samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania. Celem drugich spotkań było zwiększenie samodzielności poszczególnych uczestników w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określeniu celów zawodowych, radzeniu sobie w nowym miejscu pracy. Tematyka zajęć grupowych obejmowała: rozwój umiejętności społecznych; budowanie kontaktów; komunikacja interpersonalna; komunikacja w zespole/organizacji, praca w grupie. Współpraca; rozwiązywanie konfliktów; mediacje (jak prowadzić, jak uczestniczyć); twórcze (i skuteczne) rozwiązywanie problemów; asertywność – czyli sztuka bycia sobą; kultura słowa w języku polskim; metody radzenia sobie ze stresem; umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; automotywacja, motywacja do działania; budowanie pewności siebie oraz negocjacje.

30.11.2018

Zakończono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z kolejnymi 12 uczestnikami projektu.

19.11.2018

Przeprowadzono w całości diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzono Indywidualne Plany Działania oraz przygotowano i przeprowadzono poradnictwo zawodowego z pierwszymi 12 uczestnikami projektu.

Forma wsparcia miała charakter zajęć indywidualnych oraz grupowych. W trakcie zajęć indywidualnych z w/w uczestnikami przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzono indywidualne poradnictwo zawodowe i utworzono Indywidualne Plany Działania. Każdy uczestnik odbył 6 godzin zajęć indywidualnych (2 spotkania), przy czym 2 godziny dla każdego uczestnika poświęcone zostały na przygotowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, a 4 godziny dla każdego uczestnika na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego (z obligatoryjnych utworzeniem i aktualizacją dla niego Indywidualnego Planu Działania). Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego dla każdego w/w uczestnika projektu obejmowała przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestnika projektu, diagnozowanie jego możliwości doskonalenia zawodowego, diagnozowanie zapotrzebowania na szkolenia i formy wsparcia realizowane w ramach projektu, określenie jego mocnych i słabych stron, identyfikację jego stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie posiadanych przez niego kompetencji i kwalifikacji (test ex-ante). Indywidualne poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu obejmowało tematykę dotyczącą planowania rozwoju kariery zawodowej uczestnika projektu, w tym podnoszenia i uzupełnienia jego kwalifikacji z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i potrzeb Pracodawców w zawodach deficytowych w województwie wielkopolskim i w powiecie, z którego pochodzi uczestnik projektu. Udzielenie wsparcia związane było z obligatoryjnym utworzeniem i aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (obejmujących zakres wsparcia przewidziany w ramach projektu i mający na celu aktywizację zawodową) dla każdego uczestnika projektu. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem realizowanym w ramach projektu uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostały zdiagnozowane u danego uczestnika jako niezbędne do poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

W ramach zajęć grupowych (grupa 12-osobowa) przeprowadzono grupowe poradnictwo zawodowe. Zagadnienia tematyczne grupowego poradnictwa zawodowego: ścieżka poszukiwania pracy, metody wyszukiwania ofert (gdzie i jak szukać zatrudnienia), przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentacja, symulacja rozmów kwalifikacyjnych oraz zapoznanie się z potrzebami rynku pracy w województwie wielkopolskim.