30.09.2019 – zakończyło się szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla 10 Uczestników Projektu z Gminy Krotoszyn.
16.09.2019 – 2 Uczestników Projektu zakończyło 3 – miesięczny staż zawodowy.
01.09.2019 – 2 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
29.08.2019 – zakończyło się pośrednictwo pracy w gminie Krotoszyn.
15.08.2019 – 3 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
14.08.2019 – 3 Uczestników Projektu zakończyło 3 – miesięczny staż zawodowy.
05.08.2019 – rozpoczęło się pośrednictwo pracy dla 18 UP w gminie Krotoszyn.
31.07.2019 – zakończono poradnictwo prawne i obywatelskie dla 45 Uczestników Projektu.
22.07.2019 – zakończono szkolenie pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym w Gminie Krotoszyn.
19.07.2019 – zakończono szkolenie pn. Opiekun osoby starszej dla 3 Uczestników Projektu z gminy Krotoszyn.
14.07.2019 – staż zawodowy zakończył 1 Uczestnik Projektu.
18.07.2019 – zakończono pośrednictwo pracy.
02.07.2019 – rozpoczęło się indywidualne pośrednictwo pracy dla Uczestników Projektu z Gminy Dobrzyca.
01.07.2019 – rozpoczęto poradnictwo prawne i obywatelskie dla 45 Uczestników Projektu z Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn.
25.06.2019 – uruchomiono szkolenie pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym.
24.06.2019 – uruchomiono szkolenia zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla 10 UP oraz Opiekun osoby starszej dla 3 UP, których celem było nabycie umiejętności/kompetencje/kwalifikacji.
17.06.2019 – 3 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
07.06.2019 – zakończono pośrednictwo pracy.
01.06.2019 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy.
31.05.2019 – zakończono szkolenie Prawo jazdy kat. C.
29.05.2019 – zakończono indywidualne spotkania z psychologiem.
16.05.2019 – zakończyły się grupowe zajęcia z psychologiem. Ponad to wsparcie rozpoczął pośrednik pracy.
15.05.2019 – 8 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
14.05.2019 – 2 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy. W gminie Krotoszyn wsparcie indywidualne oraz grupowe rozpoczął psycholog.
30.04.2019 – 4 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.
29.04.2019 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym wg. standardu ECDL (moduł B1) lub równoważnego dla 13 Uczestników Projektu z gminy Dobrzyca, które miało na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.
26.04.2019 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.
25.04.2019 – przeprowadzono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy oraz stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych.
24.04.2019 – zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
19.04.2019 – Doradca zawodowy rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, na których dokonał aktualizacji IPD Uczestników Projektu.
18.04.2019 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Prawo jazdy kat. C dla 2 UP.
17.04.2019 – doradca zawodowy zakończył diagnozę oraz tworzenie IPD dla Uczestników Projektu.
15.04.2019 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy. Ponad to w tym dniu doradca zawodowy rozpoczął wsparcie. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę uczestników do udziału w projekcie oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD).
14.04.2019 – 4 Uczestników Projektu zakończyło staż zawodowy.
27.03.2019 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym dla 12 Uczestników Projektu z gminy Gizałki, które miało na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.
23.03.2019 – psycholog zakończył grupowe i indywidualne zajęcia z Uczestnikami Projektu.
22.03.2019 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w Gminie Dobrzyca.
21.03.2019 – doradca zawodowy rozpoczął grupowe zajęcia w Gminie Dobrzyca.
20.03.2019 – doradca zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
18.03.2019 – Doradca zawodowy rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, na których dokonał aktualizacji IPD Uczestników Projektu.
16.03.2019 – zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.
15.03.2019 – – rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w Gminie Gizałki. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy oraz stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych.
13.03.2019 – Doradca zawodowy zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
11.03.2019 – Doradca zawodowy rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, na których dokonał aktualizacji IPD Uczestników Projektu.
09.03.2019 – wsparcie rozpoczął psycholog. Psycholog rozpoczął zajęcia grupowe z Uczestnikami Projektu. Ponad to psycholog odbył w formie coachingu indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, które miały na celu zwiększenie pewności siebie, własnej samooceny, wiary we własne możliwości oraz miały zmotywować Uczestników Projektu do dalszego działania nad własnym rozwojem.
05.03.2019 – zakończyły się indywidualne spotkania z psychologiem.
02.03.2019 – zakończyły się grupowe zajęcia z psychologiem.
01.03.2019 – 1 Uczestnik Projektu rozpoczął 3 – miesięczny staż zawodowy.
22.02.2019 – wsparcie zakończył doradca zawodowy.
20.02.2019 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę uczestników do udziału w projekcie oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) .
19.02.2019 – wsparcie rozpoczął psycholog. Psycholog rozpoczął zajęcia grupowe z Uczestnikami Projektu. Ponad to psycholog odbył w formie coachingu indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, które miały na celu zwiększenie pewności siebie, własnej samooceny, wiary we własne możliwości oraz miały zmotywować Uczestników Projektu do dalszego działania nad własnym rozwojem.
18.02.2019 – doradca zawodowy zakończył diagnozę dla 14 Uczestników Projektu.
15.02.2019 – 2 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
14.02.2019 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę uczestników do udziału w projekcie oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) .
01.02.2019 –4 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
31.01.2019 – zakończyło się szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla 13 UP z gminy Krotoszyn oraz kurs Prawa jazdy kat. B dla 1 UP z Gminy Gizałki.
29.01.2019 – wsparcie zakończył mediator.
19.01.2019 – zakończono indywidualne pośrednictwo pracy.
17.01.2019 – wsparcie zakończył prawnik.
15.01.2019 – 4 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 – miesięczny staż zawodowy.
09.01.2019 – wsparcie rozpoczął mediator, który doradzał Uczestnikom Projektu w kwestiach obywatelskich oraz sprawach związanych z problemami w rodzinie. Ponad to zakończono szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym dla 12 Uczestników Projektu z Gminy Gizałki.
03.01.2019 – wsparcie rozpoczął pośrednik pracy. Spotkania odbywały się indywidualnie z każdym z Uczestników Projektu. Zajęcia obejmowały: inicjowanie spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie UP do rozmów kwalifikacyjnych, bieżące udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu.
02.01.2019 – wsparcie rozpoczął prawnik, który doradzał Uczestnikom Projektu w kwestiach prawnych.
28.12.2018 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Prawo jazdy kat. B dla 1 Uczestnika Projektu z gminy Gizałki, które ma na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.
06.12.2018 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym dla 12 Uczestników Projektu z gminy Gizałki, które ma na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.
04.12.2018 – zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Ponadto w tym dniu zakończyło się szkolenie zawodowe pn. Opiekun osoby starszej dla Uczestników Projektu z gminy Krotoszyn.
03.12.2018 – rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w Gminie Gizałki. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy oraz stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych.
01.12.2018 – Doradca zawodowy zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
30.11.2018 – 11 Uczestników Projektu zakończyło 3 miesięczny staż zawodowy.
24.11.2018 – zakończyły się grupowe spotkania z psychologiem w gminie Gizałki.
21.11.2018 – Doradca zawodowy rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, na których dokonał aktualizacji IPD Uczestników Projektu.
10.11.2018 – rozpoczęły się grupowe zajęcia z psychologiem. Zajęcia obejmowały: rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiazywanie problemów i konfliktów.
07.11.2018 – psycholog zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
26.10.2018 – wsparcie zakończył pośrednik pracy.
24.10.2018 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Opiekun osoby starszej dla 7 Uczestników Projektu z gminy Krotoszyn oraz szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla 13 Uczestników Projektu z gminy Krotoszyn. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.
20.10.2018 – Wsparcie rozpoczął psycholog. Psycholog odbył w formie coachingu indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, które miały na celu zwiększenie pewności siebie, własnej samooceny, wiary we własne możliwości oraz miały zmotywować Uczestników Projektu do dalszego działania nad własnym rozwojem.
06.10.2018 – Doradca zawodowy zakończył diagnozę dla 13 Uczestników Projektu.
03.10.2018 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę uczestników do udziału w projekcie oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) .
01.10.2018 – wsparcie rozpoczął pośrednik pracy. Spotkania odbywały się indywidualnie z każdym z Uczestników Projektu. Zajęcia obejmowały: inicjowanie spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie UP do rozmów kwalifikacyjnych, bieżące udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu.
29.09.2018 – zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.
28.09.2018 – rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w Gminie Krotoszyn. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy oraz stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych.
26.09.2018 – zakończyły się grupowe spotkania z psychologiem w gminie Krotoszyn.
24.09.2018 – rozpoczęły się grupowe zajęcia z psychologiem. Zajęcia obejmowały: rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiazywanie problemów i konfliktów.
22.09.2018 – Doradca zawodowy zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu. Ponadto psycholog zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
19.09.2018– Doradca zawodowy rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, na których dokonał aktualizacji IPD Uczestników Projektu.
08.09.2018 – Wsparcie rozpoczął psycholog. Psycholog odbył w formie coachingu indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, które miały na celu zwiększenie pewności siebie, własnej samooceny, wiary we własne możliwości oraz miały zmotywować Uczestników Projektu do dalszego działania nad własnym rozwojem.
07.09.2018 – Doradca zawodowy zakończył diagnozę dla 20 Uczestników Projektu.
04.09.2018 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę uczestników do udziału w projekcie oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD) .
03.09.2018 – 11 Uczestników Projektu rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.
21.08.2018 – wsparcie zakończył pośrednik pracy.
20.08.2018 – zakończono szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym.
06.08.2018 – wsparcie rozpoczął pośrednik pracy. Spotkania odbywały się indywidualnie z każdym z Uczestników Projektu. Zajęcia obejmowały: inicjowanie spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie UP do rozmów kwalifikacyjnych, bieżące udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu.
19.07.2018 – rozpoczęto szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym dla 12 Uczestników Projektu z gminy Dobrzyca, które miało na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.
14.07.2018 – zakończyły się grupowe spotkania z psychologiem w gminie Dobrzyca.
05.07.2018 – psycholog zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
03.07.2018 – zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.
02.07.2018 –rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w Gminie Dobrzyca. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy oraz stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych.
23.06.2018 – rozpoczęły się grupowe zajęcia z psychologiem. Zajęcia obejmowały: rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiazywanie problemów i konfliktów.
22.06.2018 – Doradca zawodowy zakończył indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu.
20.06.2018 –Doradca zawodowy rozpoczął indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, na których dokonał aktualizacji IPD Uczestników Projektu.
18.06.2018 – Wsparcie rozpoczął psycholog. Psycholog odbył w formie coachingu indywidualne spotkania z Uczestnikami Projektu, które miały na celu zwiększenie pewności siebie, własnej samooceny, wiary we własne możliwości oraz miały zmotywować Uczestników Projektu do dalszego działania nad własnym rozwojem.
13.06.2018 –Doradca zawodowy zakończył diagnozę dla 12 Uczestników Projektu.
11.06.2018 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy.Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę uczestników do udziału w projekcie oraz utworzy Indywidualny Plan Działania (IPD).