15.10.2018 – 3 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy. Ponad to 4 UP zakończyło 3 miesięczny staż zawodowy.


01.10.2018 – 12 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


17.09.2018 – 9 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


03.09.2018 – 3 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


28.08.2018 – zakończono szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B, Opiekun osoby starszej dla grupy z Blizanowa.


27.08.2018 –zakończono szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla grupy z Przygodzic oraz Magazynier z obsługą wózka widłowego dla grupy z Odolanowa.


14.08.2018 – zakończono szkolenia zawodowe pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnejdla grupy z Blizanowa oraz Odolanowa


02.08.2018 – zakończono poradnictwo prawne dla grupy uczestników.


31.07.2018 – 4 UP zakończyło 3 miesięczny staż zawodowy.


23.07.2018 – uruchomiono szkolenie zawodowe pn.Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla osób z gminy Przygodzice.


19.07.2018 – uruchomiono szkolenia zawodowe pn. Opiekun osoby starszej, Przedstawiciel handlowy wraz z kurem prawa jazdy kat. B dla osób z gminy Blizanów.


18.07.2018 – uruchomiono szkolenia zawodowe pn. Magazynier z obsługą wózka widłowego, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla osób z gminy Blizanów oraz Odolanów.


16.07.2018 – 4 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


15.07.2018 – 5 UP zakończyło 3 miesięczny staż zawodowy.


02.07.2018 – wsparcie rozpoczął radca prawny. Spotkania indywidualne miały na celu pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów z jakim spotykają się UP w życiu codziennym.


30.06.2018 – 1 UP zakończył 3 miesięczny staż zawodowy.


15.06. 2018 – 3 UP zakończyło 3 miesięczny staż zawodowy.


26.05.2018 – zakończono indywidualne zajęcia z psychologiem w gminie Odolanów.


22.05.2018 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w gminie Odolanów.


21.05.2018 – rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w gminie Odolanów. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM przez UP za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, symulowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz UP zapoznali się z metodami poszukiwania pracy. Zakończyło się również szkolenie zawodowe pn. Opiekun osoby starszej.


09.05.2018 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w gminie Blizanów.


08.05.2018 – psycholog rozpoczął indywidualne wsparcie dla UP gminie Odolanów. Zajęcia miały na celu: zwiększenie pewności siebie, swojej samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określaniu celów zawodowych.W tym dniu również rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w gminie Blizanów. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM przez UP za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, symulowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz UP zapoznali się z metodami poszukiwania pracy.


07.05.2018 – zakończono indywidualne zajęcia z psychologiem w gminie Blizanów.


05.05.2018 – zakończono zajęcia grupowe z psychologiem w gminie Blizanów oraz Odolanów.


01.04.2018 – 1 UP rozpoczął 3 miesięczny staż zawodowy.


30.03.2018 – zakończono indywidualne spotkania z psychologiem w gminie Przygodzice.


29.03.2018 – zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w gminie Przygodzice.


26.03.2018 – Zakończono diagnozę dla grupy z Blizanowa.


01.05.2018 – 4 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


26.04.2018 – zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w gminie Odolanów. W tym dniu uruchomiono również szkolenie zawodowe pn. Opiekun osoby starszej.


21.04.2018 – Rozpoczęto zajęcia grupowe dla UP z gminy Blizanów oraz Odolanów, których zakres obejmował rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiązywanie problemów i konfliktów.


18.04.2018 – Rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy z Odolanowa. Spotkania miały na celu: indywidualne planowanie rozwoju kariery zawodowej UP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb UP.


17.04.2018 –zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w gminie Blizanów.


16.04.2018 – psycholog rozpoczął indywidualne wsparcie dla UP gminie Bolizanów. Zajęcia miały na celu: zwiększenie pewności siebie, swojej samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określaniu celów zawodowych.


15.04.2018 – 5 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


10.04.2018 – Rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy z Blizanowa. Spotkania miały na celu: indywidualne planowanie rozwoju kariery zawodowej UP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb UP.


09.04.2018 – Zakończono diagnozę dla grupy z Odolanowa.


05.04.2018 – Wsparcie doradca zawodowy dla kolejnej grupy z Gminy Odolanów. Przeprowadzona została diagnoza dla Uczestników Projektu, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji UP, zapotrzebowania na udział w projekcie, mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji UP. Podpisano również z UP IPD.


04.04.2018 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w gminie Przygodzice.


03.04.2018 – rozpoczęto zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w gminie Przygodzice. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM przez UP za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, symulowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz UP zapoznali się z metodami poszukiwania pracy.


24.03.2018 – zakończono wsparcie psychologiczne dla grupy uczestników.


23.03.2018 – zakończono poradnictwo prawne dla grupy uczestników.


22.03.2018 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy dla kolejnej grupy z Gminy Blizanów. Przeprowadzona została diagnoza dla Uczestników Projektu, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji UP, zapotrzebowania na udział w projekcie, mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji UP. Podpisano również z UP IPD.


19.03.2018 – psycholog rozpoczął indywidualne wsparcie dla UP gminie Przygodzice. Zajęcia miały na celu: zwiększenie pewności siebie, swojej samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określaniu celów zawodowych. W tym dniu również rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy z Przygodzic. Spotkania miały na celu: indywidualne planowanie rozwoju kariery zawodowej UP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb UP.


15.03.2018 – zakończono szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla grupy z Blizanowa. W tym dniu 3 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


10.03.2018 – Wsparcie rozpoczął psycholog dla kolejnej grupy z Przygodzic. Wsparcie psychologiczne rozpoczęto od zajęć grupowych, których zakres obejmował rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiązywanie problemów i konfliktów.


28.02.2018 – 1 UP zakończył staż zawodowy.


21.02.2018 – Zakończono diagnozę dla grupy z Przygodzic.


19.02.2018 – wsparcie rozpoczął radca prawny. Spotkania indywidualne miały na celu pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów z jakim spotykają się UP w życiu codziennym. W tym dniu rozpoczął również wsparcie doradca zawodowy dla kolejnej grupy z Gminy Przygodzice. Przeprowadzona została diagnoza dla Uczestników Projektu, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji UP, zapotrzebowania na udział w projekcie, mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji UP. Podpisano również z UP IPD.


25.10.2018 – zakończono szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla grupy z Przygodzic oraz Odolanowa.


01.01.2018 – 2 UP rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy.


01.12.2017 – 1 UP rozpoczął 3 miesięczny staż zawodowy.


30.11.2017 – zakończono szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL.


17.11.2017 – zakończono szkolenie zawodowe pn. Opiekun osoby starszej.


26.10.2017 – uruchomiono kolejne szkolenie zawodowe pn. Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B dla uczestników z gminy Przygodzice, Odolanów oraz Blizanów.


05.10.2017 – grupa z Odolanowa rozpoczęła szkolenie zawodowe pn. Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL oraz Opiekun osoby starszej.


02.10.2017 – zakończono indywidualne spotkania z psychologiem w gminie Odolanów.


29.09.2017 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w gminie Odolanów.


28.09.2017 – rozpoczęto zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w gminie Blizanów. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM przez UP za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, symulowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz UP zapoznali się z metodami poszukiwania pracy.


26.09.2017 – zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w gminie Odolanów.


20.09.2017 – Rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy z Odolanowa. Spotkania miały na celu: indywidualne planowanie rozwoju kariery zawodowej UP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb UP.


19.09.2017 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w gminie Blizanów.


18.09.2017 –rozpoczęto zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w gminie Blizanów. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM przez UP za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, symulowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz UP zapoznali się z metodami poszukiwania pracy.


15.09.2017 – zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w gminie Blizanów.


12.09.2017 – zakończono indywidualne spotkania z psychologiem w gminie Blizanów.


11.09.2017 – psycholog rozpoczął indywidualne wsparcie dla UP gminie Odolanów. Zajęcia miały na celu: zwiększenie pewności siebie, swojej samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określaniu celów zawodowych.


08.09.2017 – Rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy z Blizanowa. Spotkania miały na celu: indywidualne planowanie rozwoju kariery zawodowej UP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb UP.


07.09.2017 – zakończono grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w gminie Przygodzice.


06.09.2017 – psycholog rozpoczął indywidualne wsparcie dla UP gminie Blizanów. Zajęcia miały na celu: zwiększenie pewności siebie, swojej samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określaniu celów zawodowych. Ponad to w tym dniu rozpoczęto również zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w gminie Przygodzie. Zajęcia obejmowały: tworzenie CV i LM przez UP za pomocą elektronicznych kreatorów, ćwiczenie autoprezentacji, symulowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz UP zapoznali się z metodami poszukiwania pracy.


05.09.2017 – zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w gminie Przygodzice. Ponad to w gminie Blizanów zakończono zajęcia grupowe z psychologiem.


01.09.2017 – Wsparcie rozpoczął psycholog dla grupy z Blizanowa. Wsparcie psychologiczne rozpoczęto od zajęć grupowych, których zakres obejmował rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiązywanie problemów i konfliktów.


29.08.2017 – Rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy z Przygodzic. Spotkania miały na celu: indywidualne planowanie rozwoju kariery zawodowej UP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb UP.


25.08.2017 – Zakończono diagnozę dla grupy z Odolanowa.


21.08.2017 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy dla grupy z Gminy Odolanów. Przeprowadzona została diagnoza dla Uczestników Projektu, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji UP, zapotrzebowania na udział w projekcie, mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji UP. Podpisano również z UP IPD.


17.08.2017 -Zakończono diagnozę dla grupy z Blizanowa.


14.08.2017 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy dla grupy z Gminy Blizanów. Przeprowadzona została diagnoza dla Uczestników Projektu, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji UP, zapotrzebowania na udział w projekcie, mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji UP. Podpisano również z UP IPD.


03.08.2017 – zakończono indywidualne spotkania z psychologiem w gminie Przygodzie.


28.07.2017 – psycholog rozpoczął indywidualne wsparcie dla UP gminie Przygodzice. Zajęcia miały na celu: zwiększenie pewności siebie, swojej samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i problemów oraz określaniu celów zawodowych.


27.07.2017 – zakończyły się grupowe zajęcia z psychologiem w gminie Przygodzice.


25.07.2017 – Wsparcie rozpoczął psycholog dla grupy z Przygodzic. Wsparcie psychologiczne rozpoczęto od zajęć grupowych, których zakres obejmował rozwój umiejętności społecznych, budowanie kontaktów, pracę w grupie, współpracę, rozwiązywanie problemów i konfliktów.


21.07.2017 – Zakończono diagnozę dla grupy z Przygodzic.


17.07.2017 – Wsparcie rozpoczął doradca zawodowy dla grupy z Gminy Przygodzice. Przeprowadzona została diagnoza dla Uczestników Projektu, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji UP, zapotrzebowania na udział w projekcie, mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji UP. Podpisano również z UP IPD.