W miesiącach lipiec-wrzesień 2 grupy uczestników projektu odbyły kurs komputerowy przygotowujący do zdania certyfikowanego egzaminu ECDL ProfileDIGCOMP na poziomie podstawowym. Pierwsza grupa Uczestników Projektu przystąpiła do egzaminu ECDL ProfileDIGCOMP.
Rekrutacja do kolejnych grup trwa. Zapraszamy!