UWAGA

Informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. biuro projektu znajduje się pod adresem: Szczyty, ul. Wieluńska 1, 98-355 Działoszyn.

UWAGA
Od dnia 24.01.2020 r obowiązują nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych z uwagi na rozszerzenie terenu realizacji projektu o powiat wieluński, gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas oraz powiat wieruszowski, gminy:Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki


UWAGA!
Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu.

Udział w projekcie mogą brać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat
i więcej, zamieszkujące na obszarach gmin słabo zaludnionych (DEGBURA 3)
w powiatach: łódzkim wschodnim, pabianickim, zduńskowolskim, łaskim, piotrkowskim, bełchatowskim, sieradzkim, pajęczańskim w województwie łódzkim.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród 160 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (96 kobiet/64 mężczyzn) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarach gmin słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: łódzkim wschodnim, pabianickim, zduńskowolskim, łaskim, piotrkowskim, bełchatowskim, sieradzkim, pajęczańskim w województwie łódzkim poprzez udzielnie kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego w okresie 06.2019-12.2020r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu przy ul. Wieluńskiej 2, 98-355 Działoszyn lub pod numerem telefonu: 537 245 510.
Osoba do kontaktu: Monika Lipke