30.03.2018 r.
W ramach zadania 1 Identyfikacja potrzeb uczestników projektu przeprowadzono spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu. Ostatecznie zrekrutowano 24 osoby 13 kobiet i 11 mężczyzn (2 grupy 12 osobowe). Wszystkie te osoby odbyły spotkania z doradcą psychospołecznym (każda osoba po 2 godz.). W ramach tych spotkań wstępnie określano obszary do rozwoju i motywacji do udziału w projekcie. Dodatkowo każda osoba odbyła spotkanie z doradcą zawodowym (każda osoba po 2 godz). Spotkania te miały na celu wspólne ustalenie zaangażowania i gotowości do udziału w projekcie.


14.05.2018 r.
Informujemy, że z dniem 9.05 i 14.05.2018 r. ruszyły szkolenia: Pracownik biurowy wraz z kursem ECDL moduł B1 i B3 oraz kurs na doradcę klienta dla gr 1 i gr 2.
W chwili obecnej trwają pierwsze zajęcia organizowane dla grupy 3.
Rekrutacja do kolejnych grup wciąż trwa! Zapraszamy do udziału w projekcie!