Grupa 3 zakończyła już zajęcia z psychologiem i coachem w ramach warsztatów kształtujących umiejętności osobiste i społeczne oraz zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Od dnia 21 grudnia 2017 r. 8 uczestników projektu rozpoczęło kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego.

W grudniu odbywały się także zajęcia z animatorem i spotkania z radcą prawnym. W sumie 24 uczestników projektu skorzystało z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w ramach powstałego Punktu Informacji Społecznej.


Na stażach zawodowych w chwili obecnej (na dzień 15.12.17 r.) przebywa 8 kolejnych uczestników projektu.


Z początkiem grudnia kolejna (3 grupa uczestników projektu) rozpoczęła zajęcia grupowe w ramach warsztatów kształtujących umiejętności osobiste i społeczne oraz zajęcia z poradnictwa zawodowego.


We wrześniu kolejni uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenia zawodowe m.in. kurs przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B oraz kurs prawa jazdy kat. C.


Od dnia 1 sierpnia 2017 r. 13 Uczestników Projektu rozpoczęło staże zawodowe. Dzięki stażom osoby te zdobędą doświadczenie zawodowe, nabędą nowe praktyczne umiejętności oraz zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy.


 

Informujemy, że pierwsza grupa uczestników projektu zakończyła wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego, warsztatów kształtujących umiejętności osobiste i społeczne oraz zajęcia indywidualne z psychologiem. Aktualnie osoby z pierwszej grupy rozpoczęły szkolenia zawodowe: kurs „Kadry i płace wraz z obsługą komputera” oraz „Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat B.”

Druga grupa uczestników projektu zakończyła zajęcia grupowe oraz indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego. Osoby te są w trakcie zajęć indywidualnych z psychologiem oraz odbędą warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne w dniach 6,7,10,11 lipca 2017.


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja ciągła w okresie 02.2017r. – 31.07.2017r.