28 Sierpnia 2018r.- Ruszyło szkolenie: dla grupy I i II Zajęcia z obsługi komputera (Zadanie 3. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne kursy)


22 Sierpnia 2018r.- Ruszyło szkolenie: dla grupy I i II Kurs Prawa Jazdy (Zadanie 3. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne kursy)


13 Sierpnia 2018r.- Ruszyły szkolenia: dla grupy I i II Przedstawiciel Handlowy oraz Pracownik Biurowy (Zadanie 3. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne kursy).


17 Lipiec 2018r.-Ruszyły zajęcia w ramach Zadania 2. Pośrednictwo pracy. Uczestnicy zostali objęci kompleksowym indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru ofert pracy i stażu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami/ kompetencjami, uczestnicy zostali również przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych.


2 Lipiec 2018r.-Ruszyły zajęcia w ramach zadania 1. Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań oraz Poradnictwo zawodowe.Zajęcia mają na celu przygotować uczestników do podjęcia aktywności zawodowej, przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, tworzenie IPD.