28 kwietnia 2017 r. zakończono realizację zadania „doposażenie pracowni w ZSPP CKU w Marszewie”. Jako ostatnie zakupiono  dwie szklarnie uprawowe, które umożliwią kształcenie w zakresie architektury krajobrazu.
————————————————————————————————————————————————–
24 kwietnia 2017 r. zakończono realizację zadania „doposażenie pracowni/warsztatów w ZST w Pleszewie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny”.  Zadanie polegało na doposażeniu pracowni komputerowej w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej i wprowadzenia do oferty nowych zajęć z zakresu informatyki z teleinformatyką.  Szkolna pracownia w Zespole Szkół Technicznych wzbogaciła się o 30 komputerów stacjonarnych (zestawów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (pakietami biurowymi; oprogramowaniem do tworzenia animacji, stron www, banerów reklamowych, prezentacji multimedialnych, gier w internecie, aplikacji online i innych prac w technologii Flash). Wybór oprogramowania dokonany został we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.  Zakupiony sprzęt podniesie szanse uczestników projektu na lokalnym rynku pracy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności, które – jak wynika ze zindywidualizowanej diagnozy – są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy.
—————————————————————————————————————————————————
W ramach projektu zakupiono program Gardenphilia DESIGNER EDU do projektowania ogrodu, który zainstalowany został na 15 stanowiskach komputerowych w  Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Marszewie.
—————————————————————————————————————————————————
30 marca 2017 r. zakończono doposażenie laboratorium w sprzęt umożliwiający kształcenie  w zawodzie Technik Weterynarii, stanowiący etap I zadania „Doposażenie pracownii w ZSPP CKU w Marszewie. Jako ostatnie do laboratorium trafiły: cieplarka laboratoryjna  oraz 13 sztuk refraktometru do pomiaru moczu kotów, psów i dużych zwierząt. Kilka dni wcześniej szkolne laboratorium w Marszewie wzbogaciło się o dwa analizatory biochemiczne, analizator hematologiczny oraz analizator do moczu i BHB w mleku.
————————————————————————————————————————————————-
23 marca 2017 r. Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie wzbogacił się o sprzęt umożliwiający kształcenie w zakresie architektury krajobrazu. Zakupiony traktorek ogrodniczy z wyposażeniem: kosiarką rotacyjną, zamiatarką, pługiem śnieżnym, rozsiewaczem nawozu, piaskarką, przyczepką z wywrotem, rębakiem, koparką, TURem z ładowaczem, pługiem do orania, agregatem to efekt doposażenia pracownii w ZSPP CKU w Marszewie.
—————————————————————————————————————————————————
17 marca 2017 roku zakończył się kurs pracy na drzewach – poziom A realizowany w ramach kwalifikacyjnego kursu z arborystyki. Biorący w nim udział nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie po zakończonym szkoleniu przystąpił do egzaminu. Pozytywny  wynik, jaki uzyskał spowodował, że może teraz podejść do kursu na poziomie B.
—————————————————————————————————————————————————
13 marca 2017 roku nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie rozpoczął kurs kwalifikacyjny z arborystyki (pracy na drzewach) stanowiący etap I zadania. Składa się on z dwóch poziomów – A i B, przy czy w do 17 marca odbędą się wszystkie zajęcia wchodzące w skład poziomu A. Zajęcia te, prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Arborystyki, odbywały się na terenie Arboretum – Ośrodka Badań Dendrologicznych w Pawłowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. . Planowana liczba godzin zegarowych szkolenia teoretycznego i praktycznego wynosi dla poziomu A  40 godzin.