11.12.2017 Rozpoczęły się zajęcia z V, VI oraz VII grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


20.11.2017 Rozpoczęły się zajęcia z IV grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


07.11.2017 Rozpoczęły się zajęcia z IV grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


06.11.2017 Rozpoczęły się zajęcia z III grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych oraz zajęcia z III grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii.


26.10.2017 Rozpoczęły się zajęcia z II grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


16.10.2017 Rozpoczęły się zajęcia z II grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – florystyka


14.09.2017 Uczestnicy projektu (uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie rozpoczynają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, którego celem jest uzyskanie podstawowym informacji o potencjale osobowym uczniów (odnośnie ich predyspozycji, kwalifikacji, zdolności) oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe pod kątem planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy. Każdy uczeń w 2017r. i/lub w 2018r. odbędzie łącznie 10 spotkań jednogodzinnych z doradcą zawodowym.


13.09.2017 Rozpoczęto realizację zadania: przeprowadzenia kursów doskonalących dla uczniów ZSPP CKU w Marszewie – zarówno w ramach dodatkowych zajęć z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu służącego do diagnozowania chorób zwierząt jak i zajęć dodatkowych z zakresu architektury krajobrazu (realizowanych w dwóch podgrupach: florystyka, ogrodnik terenów zielonych). Celem kursu doskonalącego z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu służącego do diagnozowania chorób zwierząt jest podwyższenie, uzupełnienie lub nabycie nowych umiejętności praktycznych przez uczestników. W ramach kursu florystycznego uczestnicy uczą się tworzyć dekoracje roślinne na różne okazje (od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia). W trakcie zajęć poruszona zostanie także kwestia wizualnej oprawy uroczystości i imprez. Ponadto uczestnicy uczyć się będą aranżować wnętrza oraz otwarte przestrzenie (z zastosowaniem materiału roślinnego oraz materiałów ozdobnych). W ramach kursu ogrodnika terenów zielonych uczestnicy kursu nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania i pielęgnacji terenów zieleni, obsługi maszyn oraz uprawy roślin i ich pielęgnacji. Zajęcia rozpoczęły: I i II grupa uczestników kursu ogrodnika terenów zielonych oraz po I grupie kursu florystyki i weterynarii.


31.08.2017 39 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (z II tury) zakończyło staże zawodowe.


09.08.2017 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (z I tury) zakończyło staże zawodowe.


02.08.2017r. – Rozpoczęła się II tura staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Rozpoczęło w nich udział 39 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodzie zawiązanym z ich kierunkiem kształcenia (technik informatyk).


11.07.2017 W miesiącu lipcu uruchomiono staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Rozpoczęło w nich udział – w I turze – 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodzie zawiązanym z ich kierunkiem kształcenia (technik informatyk). Staże zawodowe realizowane są u i we współpracy z przedsiębiorcami (z którymi podpisano umowy trójstronne) z powiatu pleszewskiego działającymi w branży informatycznej. Odbywają się one zgodnie z opracowanymi przez nauczyciela informatyki oraz dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie we współpracy z Pracodawcami – i w uzgodnieniu z Projektodawcą – programami stażu. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w trakcie staży doskonalą umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć w szkole. Zapoznają się również ze standardami i wymogami w zakresie wyuczonego zawodu obowiązującymi na rynku pracy oraz szlifują warsztat pracy pod kątem wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców. Opiekę nad Stażystami u pracodawców sprawują opiekunowie staży


28 kwietnia 2017 r. zakończono realizację zadania „doposażenie pracowni w ZSPP CKU w Marszewie”. Jako ostatnie zakupiono  dwie szklarnie uprawowe, które umożliwią kształcenie w zakresie architektury krajobrazu.
————————————————————————————————————————————————–
24 kwietnia 2017 r. zakończono realizację zadania „doposażenie pracowni/warsztatów w ZST w Pleszewie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny”.  Zadanie polegało na doposażeniu pracowni komputerowej w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej i wprowadzenia do oferty nowych zajęć z zakresu informatyki z teleinformatyką.  Szkolna pracownia w Zespole Szkół Technicznych wzbogaciła się o 30 komputerów stacjonarnych (zestawów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (pakietami biurowymi; oprogramowaniem do tworzenia animacji, stron www, banerów reklamowych, prezentacji multimedialnych, gier w internecie, aplikacji online i innych prac w technologii Flash). Wybór oprogramowania dokonany został we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.  Zakupiony sprzęt podniesie szanse uczestników projektu na lokalnym rynku pracy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności, które – jak wynika ze zindywidualizowanej diagnozy – są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy.
—————————————————————————————————————————————————
W ramach projektu zakupiono program Gardenphilia DESIGNER EDU do projektowania ogrodu, który zainstalowany został na 15 stanowiskach komputerowych w  Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Marszewie.
—————————————————————————————————————————————————
30 marca 2017 r. zakończono doposażenie laboratorium w sprzęt umożliwiający kształcenie  w zawodzie Technik Weterynarii, stanowiący etap I zadania „Doposażenie pracownii w ZSPP CKU w Marszewie. Jako ostatnie do laboratorium trafiły: cieplarka laboratoryjna  oraz 13 sztuk refraktometru do pomiaru moczu kotów, psów i dużych zwierząt. Kilka dni wcześniej szkolne laboratorium w Marszewie wzbogaciło się o dwa analizatory biochemiczne, analizator hematologiczny oraz analizator do moczu i BHB w mleku.
————————————————————————————————————————————————-
23 marca 2017 r. Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie wzbogacił się o sprzęt umożliwiający kształcenie w zakresie architektury krajobrazu. Zakupiony traktorek ogrodniczy z wyposażeniem: kosiarką rotacyjną, zamiatarką, pługiem śnieżnym, rozsiewaczem nawozu, piaskarką, przyczepką z wywrotem, rębakiem, koparką, TURem z ładowaczem, pługiem do orania, agregatem to efekt doposażenia pracownii w ZSPP CKU w Marszewie.
—————————————————————————————————————————————————
17 marca 2017 roku zakończył się kurs pracy na drzewach – poziom A realizowany w ramach kwalifikacyjnego kursu z arborystyki. Biorący w nim udział nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie po zakończonym szkoleniu przystąpił do egzaminu. Pozytywny  wynik, jaki uzyskał spowodował, że może teraz podejść do kursu na poziomie B.
—————————————————————————————————————————————————
13 marca 2017 roku nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie rozpoczął kurs kwalifikacyjny z arborystyki (pracy na drzewach) stanowiący etap I zadania. Składa się on z dwóch poziomów – A i B, przy czy w do 17 marca odbędą się wszystkie zajęcia wchodzące w skład poziomu A. Zajęcia te, prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Arborystyki, odbywały się na terenie Arboretum – Ośrodka Badań Dendrologicznych w Pawłowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. . Planowana liczba godzin zegarowych szkolenia teoretycznego i praktycznego wynosi dla poziomu A  40 godzin.