29.10.2018 217 uczniów ZSPP CKU w Marszewie oraz 129 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie zakończyło już (od początku realizacji projektu) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, którego celem było uzyskanie podstawowym informacji o potencjale osobowym uczniów (odnośnie ich predyspozycji, kwalifikacji, zdolności) oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe pod kątem planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy). Każdy uczeń odbył łącznie 10 spotkań jednogodzinnych z doradcą zawodowym.


21.09.2018 Nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie zakończył studia podyplomowe z Florystyki. W dniu dzisiejszym przystąpił on do egzaminu końcowego. Uzyskawszy pozytywny wynik egzaminu końcowego otrzymał świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Florystyka w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dyplom Florysty rekomendowany przez sędziów o międzynarodowych kwalifikacjach uznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Florystów FLORINT.


12.09.2018 VI grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


31.08.2018 39 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (z II tury) zakończyło staże zawodowe.


02.08.2018r. – Rozpoczęła się II tura staży zawodowych przewidzianych na 2018 rok dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Rozpoczęło w nich udział 39 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodzie zawiązanym z ich kierunkiem kształcenia (technik informatyk).


01.08.2018 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (z I tury) zakończyło staże zawodowe.


02.07.2018 W miesiącu lipcu uruchomiono staże zawodowe przewidziane na 2018 rok dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Rozpoczęło w nich udział – w I turze – 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodzie zawiązanym z ich kierunkiem kształcenia (technik informatyk). Staże zawodowe realizowane są u i we współpracy z przedsiębiorcami (z którymi podpisano umowy trójstronne) z powiatu pleszewskiego działającymi w branży informatycznej. Odbywają się one zgodnie z opracowanymi przez nauczyciela informatyki oraz dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie we współpracy z Pracodawcami – i w uzgodnieniu z Projektodawcą – programami stażu. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w trakcie staży doskonalą umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć w szkole. Zapoznają się również ze standardami i wymogami w zakresie wyuczonego zawodu obowiązującymi na rynku pracy oraz szlifują warsztat pracy pod kątem wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców. Opiekę nad Stażystami u pracodawców sprawują opiekunowie staży


20.06.2018 X grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


19.06.2018 III i IX grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyły udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


13.06.2018 V, VI i VII grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyły udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


12.06.2018 II grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – florystyka


07.06.2018 IV grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


22.05.2018 V grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


16.05.2018 Rozpoczęły się zajęcia z IX grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii.


07.05.2018 Rozpoczęły się zajęcia z VII, VIII, X grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii.


05.04.2018 113 uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyło już indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, którego celem było uzyskanie podstawowym informacji o potencjale osobowym uczniów (odnośnie ich predyspozycji, kwalifikacji, zdolności) oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe pod kątem planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy). Każdy uczeń odbył łącznie 10 spotkań jednogodzinnych z doradcą zawodowym.


26.03.2018 II grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


22.03.2018 W dniu dzisiejszym oraz wczorajszym rozpoczęły się zajęcia z ostatnimi trzema grupami (VIII, IX i X)uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych.


19.03.2018 II grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – florystyka


17.03.2018 W dniu wczorajszym zakończył się kurs pracy na drzewach – poziom B realizowany w ramach kwalifikacyjnego kursu z arborystyki. Biorący w nim udział nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie po zakończonym szkoleniu przystąpił do egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu skutkował otrzymaniem przez niego certyfikatu, który jest potwierdzeniem zdobytych przez niego umiejętności oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych. Nauczyciel zakończył tym samym udział w projekcie.


16.03.2018 I grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych.


09.03.2018 W dniu dzisiejszym zakończyły udział dwie grupy: II i III uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii.


06.03.2018 Rozpoczęły się zajęcia z VI grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii. Ponadto w dniu dzisiejszym zakończyła udział IV grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorąca udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


28.02.2018 75 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie zakończyło już indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, którego celem było uzyskanie podstawowym informacji o potencjale osobowym uczniów (odnośnie ich predyspozycji, kwalifikacji, zdolności) oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe pod kątem planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy). Każdy uczeń odbył łącznie 10 spotkań jednogodzinnych z doradcą zawodowym.


09.02.2018 W dniu dzisiejszym Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie odebrał tablicę interaktywną z oprzyrządowaniem (projektorem), która stanowić będzie doposażenie pracowni komputerowej w ZST w Pleszewie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i będzie wykorzystywana w trakcie nowych zajęć z zakresu informatyki z teleinformatyką.


16.01.2018 Rozpoczęły się zajęcia z III grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – florystyka


11.01.2018 Rozpoczęły się zajęcia z V grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii. Ponadto w dniu dzisiejszym zakończyła udział I grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie w kursie doskonalącym z zakresu architektury – florystyka.


09.01.2018 I grupa uczniów ZSPP CKU w Marszewie zakończyła udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


11.12.2017 Rozpoczęły się zajęcia z V, VI oraz VII grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


20.11.2017 Rozpoczęły się zajęcia z IV grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych


07.11.2017 Rozpoczęły się zajęcia z IV grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


06.11.2017 Rozpoczęły się zajęcia z III grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – ogrodnik terenów zielonych oraz zajęcia z III grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii.


26.10.2017 Rozpoczęły się zajęcia z II grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalącym z zakresu techniki weterynarii


20.10.2017 Nauczycielka z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie rozpoczęła studia podyplomowe obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem tj. Studia Podyplomowe Florystyka, stanowiący etap II zadania „podniesienie kompetencji nauczycieli ZSP-P CKU w Marszewie w zakresie kształcenia zawodowego.


16.10.2017 Rozpoczęły się zajęcia z II grupą uczniów ZSPP CKU w Marszewie biorących udział w kursie doskonalących z zakresu architektury – florystyka


14.09.2017 Uczestnicy projektu (uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie rozpoczynają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, którego celem jest uzyskanie podstawowym informacji o potencjale osobowym uczniów (odnośnie ich predyspozycji, kwalifikacji, zdolności) oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe pod kątem planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy. Każdy uczeń w 2017r. i/lub w 2018r. odbędzie łącznie 10 spotkań jednogodzinnych z doradcą zawodowym.


13.09.2017 Rozpoczęto realizację zadania: przeprowadzenia kursów doskonalących dla uczniów ZSPP CKU w Marszewie – zarówno w ramach dodatkowych zajęć z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu służącego do diagnozowania chorób zwierząt jak i zajęć dodatkowych z zakresu architektury krajobrazu (realizowanych w dwóch podgrupach: florystyka, ogrodnik terenów zielonych). Celem kursu doskonalącego z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu służącego do diagnozowania chorób zwierząt jest podwyższenie, uzupełnienie lub nabycie nowych umiejętności praktycznych przez uczestników. W ramach kursu florystycznego uczestnicy uczą się tworzyć dekoracje roślinne na różne okazje (od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia). W trakcie zajęć poruszona zostanie także kwestia wizualnej oprawy uroczystości i imprez. Ponadto uczestnicy uczyć się będą aranżować wnętrza oraz otwarte przestrzenie (z zastosowaniem materiału roślinnego oraz materiałów ozdobnych). W ramach kursu ogrodnika terenów zielonych uczestnicy kursu nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania i pielęgnacji terenów zieleni, obsługi maszyn oraz uprawy roślin i ich pielęgnacji. Zajęcia rozpoczęły: I i II grupa uczestników kursu ogrodnika terenów zielonych oraz po I grupie kursu florystyki i weterynarii.


31.08.2017 39 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (z II tury) zakończyło staże zawodowe.


09.08.2017 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (z I tury) zakończyło staże zawodowe.


02.08.2017r. – Rozpoczęła się II tura staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Rozpoczęło w nich udział 39 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodzie zawiązanym z ich kierunkiem kształcenia (technik informatyk).


11.07.2017 W miesiącu lipcu uruchomiono staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Rozpoczęło w nich udział – w I turze – 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodzie zawiązanym z ich kierunkiem kształcenia (technik informatyk). Staże zawodowe realizowane są u i we współpracy z przedsiębiorcami (z którymi podpisano umowy trójstronne) z powiatu pleszewskiego działającymi w branży informatycznej. Odbywają się one zgodnie z opracowanymi przez nauczyciela informatyki oraz dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie we współpracy z Pracodawcami – i w uzgodnieniu z Projektodawcą – programami stażu. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w trakcie staży doskonalą umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć w szkole. Zapoznają się również ze standardami i wymogami w zakresie wyuczonego zawodu obowiązującymi na rynku pracy oraz szlifują warsztat pracy pod kątem wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców. Opiekę nad Stażystami u pracodawców sprawują opiekunowie staży


28 kwietnia 2017 r. zakończono realizację zadania „doposażenie pracowni w ZSPP CKU w Marszewie”. Jako ostatnie zakupiono  dwie szklarnie uprawowe, które umożliwią kształcenie w zakresie architektury krajobrazu.
————————————————————————————————————————————————–
24 kwietnia 2017 r. zakończono realizację zadania „doposażenie pracowni/warsztatów w ZST w Pleszewie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny”.  Zadanie polegało na doposażeniu pracowni komputerowej w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej i wprowadzenia do oferty nowych zajęć z zakresu informatyki z teleinformatyką.  Szkolna pracownia w Zespole Szkół Technicznych wzbogaciła się o 30 komputerów stacjonarnych (zestawów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (pakietami biurowymi; oprogramowaniem do tworzenia animacji, stron www, banerów reklamowych, prezentacji multimedialnych, gier w internecie, aplikacji online i innych prac w technologii Flash). Wybór oprogramowania dokonany został we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.  Zakupiony sprzęt podniesie szanse uczestników projektu na lokalnym rynku pracy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności, które – jak wynika ze zindywidualizowanej diagnozy – są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy.
—————————————————————————————————————————————————
W ramach projektu zakupiono program Gardenphilia DESIGNER EDU do projektowania ogrodu, który zainstalowany został na 15 stanowiskach komputerowych w  Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Marszewie.
—————————————————————————————————————————————————
30 marca 2017 r. zakończono doposażenie laboratorium w sprzęt umożliwiający kształcenie  w zawodzie Technik Weterynarii, stanowiący etap I zadania „Doposażenie pracownii w ZSPP CKU w Marszewie. Jako ostatnie do laboratorium trafiły: cieplarka laboratoryjna  oraz 13 sztuk refraktometru do pomiaru moczu kotów, psów i dużych zwierząt. Kilka dni wcześniej szkolne laboratorium w Marszewie wzbogaciło się o dwa analizatory biochemiczne, analizator hematologiczny oraz analizator do moczu i BHB w mleku.
————————————————————————————————————————————————-
23 marca 2017 r. Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie wzbogacił się o sprzęt umożliwiający kształcenie w zakresie architektury krajobrazu. Zakupiony traktorek ogrodniczy z wyposażeniem: kosiarką rotacyjną, zamiatarką, pługiem śnieżnym, rozsiewaczem nawozu, piaskarką, przyczepką z wywrotem, rębakiem, koparką, TURem z ładowaczem, pługiem do orania, agregatem to efekt doposażenia pracownii w ZSPP CKU w Marszewie.
—————————————————————————————————————————————————
17 marca 2017 roku zakończył się kurs pracy na drzewach – poziom A realizowany w ramach kwalifikacyjnego kursu z arborystyki. Biorący w nim udział nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie po zakończonym szkoleniu przystąpił do egzaminu. Pozytywny  wynik, jaki uzyskał spowodował, że może teraz podejść do kursu na poziomie B.
—————————————————————————————————————————————————
13 marca 2017 roku nauczyciel z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie rozpoczął kurs kwalifikacyjny z arborystyki (pracy na drzewach) stanowiący etap I zadania. Składa się on z dwóch poziomów – A i B, przy czy w do 17 marca odbędą się wszystkie zajęcia wchodzące w skład poziomu A. Zajęcia te, prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Arborystyki, odbywały się na terenie Arboretum – Ośrodka Badań Dendrologicznych w Pawłowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. . Planowana liczba godzin zegarowych szkolenia teoretycznego i praktycznego wynosi dla poziomu A  40 godzin.