Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Dokumenty zgłoszeniowe (uczeń):

Ankieta rekrutacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie – statut ucznia

 

Dokumenty zgłoszeniowe (nauczyciel):

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie dot. kwalifikacji zawodowych

 

 

Dokumenty przystąpienia (uczeń):

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązujące od 25.05.2018)

Umowa o uczestnictwo w projeekcie (dot. uczniów ZST w Pleszewie)

Umowa o uczestnictwo w projekcie (dot. uczniów ZSP-P CKU w Marszewie

 

Dokumenty przystąpienia (nauczyciel):

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa o uczestnictwo w projekcie