Regulamin projektu

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie osoba bierna zawodowo

Oświadczenie potwierdzajace spełnienie kryteriów rekrutacji

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:

oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej

oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

oświadczenie o użyczenu pojazdu

oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet jednorazowy

oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet miesięczny