Regulamin projektu

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie osoba bierna zawodowo

Oświadczenie potwierdzajace spełnienie kryteriów rekrutacji

 

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:

oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej

oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

oświadczenie o użyczenu pojazdu

oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet jednorazowy

oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet miesięczny