Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy

Pozostałe dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej

Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

Oświadczenie osoba bierna zawodowo bezrobotna

Oświadczenie o użyczeniu pojazdu

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji

Oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet jednorazowy

Oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet-miesięczny

Oświadczenie uczestnika projektu