Regulamin rekrutacyjny

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz Zgłoszeniowy (zał. nr 1)

Oświadczenie o statucie osoby biernej zawodowo (zał. nr 2)

 

Dokumenty przystąpienia:

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 3)

Oświadczenie Uczestnika projektu (zał. nr 4)

 

Dokumenty do zwrotu kosztów dojazdu:

Oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej

Oświadczenie o korzystaniu pojazdu prywatnego

Oświadczenie przewoźnika o wysokości opłaty za przejazd

Oświadczenie o użyczeniu pojazdu

Oświadczenie nr konta bankowego

Oświadczenie o braku dojazdu