REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dokumenty przystąpienia:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Zwroty kosztu dojazdu:

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z POJAZDU PRYWATNEGO

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU POJAZDU

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA PRZEJAZD — BILET MIESIĘCZNY

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA PRZEJAZDY NA DANEJ TRASIE