Dokumenty zgłoszeniowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dokumenty przystąpienia:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE OSOBY BEZROBOTNEJ

OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

ZAŚWIADCZENIE Z OPS

 

Zwrot kosztów dojazdu:

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z POJAZDU PRYWATNEGO

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU POJAZDU

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA PRZEJAZD NA DANEJ TRASIE – BILET JEDNORAZOWY -BILET MIESIĘCZNY

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_2