REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dokumenty zgłoszeniowe – nauczyciel:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE DOT. KWALIFIKACJI-KOMPETENCJI

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Dokumenty przystąpienia – nauczyciel:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA – PRZYSTĄPIENIE

OŚWIADCZENIE – UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Dokumenty zgłoszeniowe – uczeń:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŚWIADCZENIE – O STATUSIE UCZNIA

Dokumenty przystąpienia – uczeń:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA – PRZYSTĄPIENIE

OŚWIADCZENIE – UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

ZGODA RODZICA