Regulamin uczestnictwa w projekcie

Dokumenty zgłoszeniowe – nauczyciel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Oświadczenie dot. kwalifikacji -kompetencji

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (NAUCZYCIEL)

Dokumenty przystąpienia – nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

OŚWIADCZENIE – UCZESTNIKA PROJEKTU

Umowa o uczestnictwo w projekcie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dokumenty zgłoszeniowe – uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zaświadczenie – o statusie ucznia

Dokumenty przystąpienia – uczeń

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

OŚWIADCZENIE – UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

ZGODA RODZICA