Grupa I:

harmonogram – broker edukacyjny

harmonogram – doradztwo zawodowe – grupowe I

harmonogram – doradztwo zawodowe – indywidualne I

harmonogram – poradnictwo obywatelskie mediacje

harmonogram – poradnictwo prawne

harmonogram – psycholog – zajęcia grupowe gr I

harmonogram – psycholog – zajęcia indywidualne gr I

 

Grupa II:

harmonogram – broker edukacyjny

harmonogram – doradztwo zawodowe – grupowe II

harmonogram – doradztwo zawodowe – indywidualne II

harmonogram – poradnictwo obywatelskie mediacje

harmonogram – poradnictwo prawne

harmonogram – psycholog – zajęcia grupowe gr II

harmonogram – psycholog – zajęcia indywidualne gr II

 

Grupa III:

harmonogram – broker edukacyjny

harmonogram – doradztwo zawodowe – grupowe

harmonogram – doradztwo zawodowe – indywidualne III

harmonogram – poradnictwo obywatelskie mediacje

harmonogram – poradnictwo prawne

harmonogram – psycholog – zajęcia grupowe gr III

harmonogram – psycholog – zajęcia indywidualne gr III

 

Grupa IV:

harmonogram – broker edukacyjny

harmonogram – psycholog – zajęcia grupowe gr III

harmonogram – psycholog – zajęcia indywidualne gr III

 

Grupa V:

harmonogram – broker edukacyjny

 

Grupa VI:

harmonogram – broker edukacyjny

harmonogram – doradztwo zawodowe – grupowe

harmonogram – doradztwo zawodowe – indywidualne

harmonogram – psycholog – zajęcia grupowe

harmonogram – psycholog – zajęcia indywidualne