DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA UCZNIÓW:

HARMONOGRAM I gr.

HARMONOGRAM II gr.

HARMONOGRAM III gr.

HARMONOGRAM IV gr.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA TABLICY MULTIMEDIALNEJ W EDUKACJI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – BIOLOGIA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – CHEMIA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – GEOGRAFIA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI-grupa I

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI- grupa II

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – MATEMATYKA- grupa I

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – MATEMATYKA- grupa II

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI- LOGOPEDIA

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI- TERAPIA PEDAGOGICZNA

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI- ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE