DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA UCZNIÓW:

HARMONOGRAM I gr.

HARMONOGRAM II gr.

HARMONOGRAM III gr.

HARMONOGRAM IV gr.

HARMONOGRAM V gr.

HARMONOGRAM VI gr.

SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA TABLICY MULTIMEDIALNEJ W EDUKACJI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE BIOLOGIA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE CHEMIA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE GEOGRAFIA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK ANGIELSKI GRUPA I

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK ANGIELSKI GRUPA II

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA GRUPA II

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA GRUPA I

SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI- ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI-LOGOPEDIA

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI -TERAPIA PEDAGOGICZNA