Projektodawca:
EDUFIN Sp. z o. o.
63-300 Pleszew, ul. M. Reja 2/2
NIP 6080109824, REGON 362683286

Biuro Projektu:
Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24,
46-320 Praszka
Godziny otwarcia 0800 – 160