Nasze projekty

Home > Nasze projekty
PODWYŻSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM POPRZEZ WSPARCIE SZKÓŁ ZST I ZSUG W PLESZEWIE W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH.

PODWYŻSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM POPRZEZ WSPARCIE SZKÓŁ ZST I ZSUG W PLESZEWIE W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH.

Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie uczniów szkół Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkół oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - objęcie wsparciem uczniów ( 200 w ZSUG oraz 200 w ZST) na podstawie indywidualnych diagnoz potrzeb placówek, w tym zakup wyposażenia, przeprowadzenia doradztwa, organizacja staży i praktyk zawodowych oraz zajęć dodatkowych.
RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Celem głównym jest aktywizacja społeczna i zawodowa 80 osób (54K/26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach gmin słabo zaludnionych w powiatach: poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim w województwie łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.06.2019 do 31.12.2020 r.
Kierunek – aktywizacja

Kierunek – aktywizacja

Wzrost poziomu zatrudnienia wśród 160 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (96K/64M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarach gmin słabo zaludnionych (DEGBURA 3) w powiatach: łódzkim wschodnim, pabianickim, zduńskowolskim, łaskim, piotrkowskim, bełchatowskim, sieradzkim w województwie łódzkim poprzez udzielnie kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego (w okresie 06.2019-12.2020).
Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn

Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn

Objęcie usługami opiekuńczymi 135 (80K/55M) osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, zamieszkujących na terenie Gminy Blizanów oraz Gminy Krotoszyn w województwie wielkopolskim poprzez utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w Blizanowie i Krotoszynie w okresie X.2018 – IX.2021
Akademia aktywności

Akademia aktywności

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego w okresie 01.09.2018r.- 29.02.2020 r.
AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z TERENU GMINY DOBRZYCA, GIZAŁKI I KROTOSZYN

AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z TERENU GMINY DOBRZYCA, GIZAŁKI I KROTOSZYN

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Dobrzyca, Gizałki, Krotoszyn w województwie wielkopolskim poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacje rodzinne, trening aktywności zawodowej, kursy/szkolenia, 3-miesięczne staże zawodowe, a także pośrednictwo pracy.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons