Nasze projekty

Home > Nasze projekty
Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn

Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn

Objęcie usługami opiekuńczymi 135 (80K/55M) osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, zamieszkujących na terenie Gminy Blizanów oraz Gminy Krotoszyn w województwie wielkopolskim poprzez utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w Blizanowie i Krotoszynie w okresie X.2018 – IX.2021
Akademia aktywności

Akademia aktywności

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego w okresie 01.09.2018r.- 29.02.2020 r.
AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z TERENU GMINY DOBRZYCA, GIZAŁKI I KROTOSZYN

AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z TERENU GMINY DOBRZYCA, GIZAŁKI I KROTOSZYN

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Dobrzyca, Gizałki, Krotoszyn w województwie wielkopolskim poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacje rodzinne, trening aktywności zawodowej, kursy/szkolenia, 3-miesięczne staże zawodowe, a także pośrednictwo pracy.
PRACOWNIA AKTYWNEJ INTEGRACJI

PRACOWNIA AKTYWNEJ INTEGRACJI

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, suskiego, brzeskiego, nowatorskiego, myślenickiego, proszowickiego, m. Tarnów, m. Nowy Sącz, w woj. małopolskim poprzez zastosowanie różnorodnych instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej w okresie I.2018-VI.2019
W KIERUNKU AKTYWNOŚCI

W KIERUNKU AKTYWNOŚCI

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy Działanie 08.02 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Okres realizacji: 01.03.2018r. – 28.02.2019r. Obszar realizacji: Województwo kujawsko – pomorskie Powiaty: bydgoski, aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, […]
AKADEMIA AKTYWNOŚCI

AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 05.02.02Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Okres realizacji: 01.08.2017r. – 31.07.2019r. Obszar realizacji: Województwo pomorskie Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, […]

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons