Nasze projekty

Home > Nasze projekty
Aktywni na rynku pracy

Aktywni na rynku pracy

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej wśród 200 (110K/90M) osób powyżej 29 roku życia, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup: -osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, -pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, -ubogich pracujących
Młodzi w działaniu!

Młodzi w działaniu!

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 (67K/53M) osób młodych, w tym niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie.
PODWYŻSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM POPRZEZ WSPARCIE SZKÓŁ ZST I ZSUG W PLESZEWIE W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH.

PODWYŻSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM POPRZEZ WSPARCIE SZKÓŁ ZST I ZSUG W PLESZEWIE W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH.

Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie uczniów szkół Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkół oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - objęcie wsparciem uczniów ( 200 w ZSUG oraz 200 w ZST) na podstawie indywidualnych diagnoz potrzeb placówek, w tym zakup wyposażenia, przeprowadzenia doradztwa, organizacja staży i praktyk zawodowych oraz zajęć dodatkowych.
RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Celem głównym jest aktywizacja społeczna i zawodowa 80 osób (54K/26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach gmin słabo zaludnionych w powiatach: poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim w województwie łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.06.2019 do 31.12.2020 r.
Kierunek – aktywizacja

Kierunek – aktywizacja

Wzrost poziomu zatrudnienia wśród 160 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (96K/64M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarach gmin słabo zaludnionych (DEGBURA 3) w powiatach: łódzkim wschodnim, pabianickim, zduńskowolskim, łaskim, piotrkowskim, bełchatowskim, sieradzkim w województwie łódzkim poprzez udzielnie kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego (w okresie 06.2019-12.2020).
Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn

Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn

Objęcie usługami opiekuńczymi 135 (80K/55M) osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, zamieszkujących na terenie Gminy Blizanów oraz Gminy Krotoszyn w województwie wielkopolskim poprzez utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w Blizanowie i Krotoszynie w okresie X.2018 – IX.2021

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST