Nasze projekty

Home > Nasze projektyPage 2
MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

PROJEKT: „MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Okres realizacji:01.09.2017 r. – 28.02.2019 r. Obszar realizacji:województwo lubelskie Projektodawca: EDUFIN Sp. z o. o. ul. M. Reja 2/2 63-300 Pleszew, NIP 608 010 98 […]
Czas na zmianę!  Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice.

Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Blizanów, Przygodzice, Odolanów w województwie wielkopolskim poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacje rodzinne, trening aktywności zawodowej, kursy/szkolenia, 3-miesięczne staże zawodowe, a także pośrednictwo pracy
E-kompetencje

E-kompetencje

Projekt skierowany jest dla osób w wieku aktywności zawodowej chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kluczowych kompetencji TIK.
Pomorska akademia TIK

Pomorska akademia TIK

Podniesienie kompetencji z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród 360 (198K i 162M) osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych w okresie VI.2017 – V.2019
Wyrównujemy szanse edukacyjne w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie

Wyrównujemy szanse edukacyjne w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie

Zwiększenie szans edukacyjnych 30 uczennic i 60 uczniów Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie poprzez wyposażenie sal dydaktycznych, realizację zajęć wyrównawczych oraz specjalistycznych, doradztwo zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli pracujących w/w Gimnazjum.
Akademia aktywności

Akademia aktywności

Aktywizacja zawodowa i społeczna 80 osób (64K,16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących pow. sieradzki, zduńskowolski oraz poddębicki w woj.łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.05.2017 do 31.10.2018 r.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons