Nasze projekty

Home > Nasze projektyPage 3
Aktywna integracja mieszkańców powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego

Aktywna integracja mieszkańców powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego poprzez zastosowanie różnorodnych instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej
Przełam bariery do własnej kariery !

Przełam bariery do własnej kariery !

Celem projektu jest wyrównanie i wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy 60 osób (34K, 26M) w wieku 18-64l, zamieszkałych na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego lub człuchowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do końca III.2018r.
Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

Celem projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samo zatrudnienia wśród 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zamieszkujących teren województwa lubelskiego poprzez podniesienie ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej
Dotacja na dobry początek

Dotacja na dobry początek

Aktywizacja zawodowa 100 osób, w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn, powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren województwa opolskiego, poprzez podniesienie umiejętności i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej
Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie oraz w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy

Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie oraz w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy

Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w działaniach rozwojowych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku.
Akademia aktywności. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Gizałki

Akademia aktywności. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Gizałki

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Gizałki poprzez trening kompetencji psychospołecznych i psychologicznych oraz realizację warsztatów aktywności zawodowej, kursów/szkoleń oraz 4-miesięcznych staży zawodowych do 31.05.2018r.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons