Nasze projekty

Home > Nasze projektyPage 3
W KIERUNKU AKTYWNOŚCI

W KIERUNKU AKTYWNOŚCI

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy Działanie 08.02 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Okres realizacji: 01.03.2018r. – 28.02.2019r. Obszar realizacji: Województwo kujawsko – pomorskie Powiaty: bydgoski, aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, […]
AKADEMIA AKTYWNOŚCI

AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 05.02.02Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Okres realizacji: 01.08.2017r. – 31.07.2019r. Obszar realizacji: Województwo pomorskie Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, […]
MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

PROJEKT: „MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Okres realizacji:01.09.2017 r. – 28.02.2019 r. Obszar realizacji:województwo lubelskie Projektodawca: EDUFIN Sp. z o. o. ul. M. Reja 2/2 63-300 Pleszew, NIP 608 010 98 […]
Czas na zmianę!  Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice.

Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Blizanów, Przygodzice, Odolanów w województwie wielkopolskim poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacje rodzinne, trening aktywności zawodowej, kursy/szkolenia, 3-miesięczne staże zawodowe, a także pośrednictwo pracy
E-kompetencje

E-kompetencje

Projekt skierowany jest dla osób w wieku aktywności zawodowej chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kluczowych kompetencji TIK.
Pomorska akademia TIK

Pomorska akademia TIK

Podniesienie kompetencji z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród 360 (198K i 162M) osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych w okresie VI.2017 – V.2019

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST