Nasze projekty

Home > Nasze projektyPage 3
Pomorska akademia TIK

Pomorska akademia TIK

Podniesienie kompetencji z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród 360 (198K i 162M) osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych w okresie VI.2017 – V.2019
Wyrównujemy szanse edukacyjne w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie

Wyrównujemy szanse edukacyjne w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie

Zwiększenie szans edukacyjnych 30 uczennic i 60 uczniów Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie poprzez wyposażenie sal dydaktycznych, realizację zajęć wyrównawczych oraz specjalistycznych, doradztwo zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli pracujących w/w Gimnazjum.
Akademia aktywności

Akademia aktywności

Aktywizacja zawodowa i społeczna 80 osób (64K,16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących pow. sieradzki, zduńskowolski oraz poddębicki w woj.łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.05.2017 do 31.10.2018 r.
Aktywna integracja mieszkańców powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego

Aktywna integracja mieszkańców powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego poprzez zastosowanie różnorodnych instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej
Przełam bariery do własnej kariery !

Przełam bariery do własnej kariery !

Celem projektu jest wyrównanie i wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy 60 osób (34K, 26M) w wieku 18-64l, zamieszkałych na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego lub człuchowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do końca III.2018r.
Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

Celem projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samo zatrudnienia wśród 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zamieszkujących teren województwa lubelskiego poprzez podniesienie ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons