Doradztwo zawodowe:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poradnictwo psychologiczne:

Zapytanie_ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Pośrednictwo pracy:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wynajem sal szkoleniowych:

Rozeznanie rynku

 

Szkolenia /kursy : kurs prawa jazdy kat B, kurs przedstawiciel handlowy, kurs projektowania i aranżacji terenów zielonych z elementami dekorowania i florystyki

zapytanie ofertowe (z dnia 01.08.2018)

zalącznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

załacznik nr 5

 

Szkolenie zawodowe: Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 26.12.2018)

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 Wykaz posiadanego doswiadczenia

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie Wykonawcy – ZUS US

Zalacznik nr 5 – Oswiadczenie – klauzula spoleczna

 

Szkolenie zawodowe: Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 28.01.2019)

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 Wykaz posiadanego doswiadczenia

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie Wykonawcy – ZUS US

Zalacznik nr 5 – Oswiadczenie – klauzula spoleczna

 

Szkolenie zawodowe: Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL (moduł B3) lub równoważnym

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 18.04.2019)

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 Wykaz posiadanego doswiadczenia

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie Wykonawcy – ZUS i US

Zalacznik nr 5 – Oswiadczenie – klauzula spoleczna

Zalacznik nr 6 – Oswiadczenie – klauzula RODO