Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzenie IPD oraz przeprowadzenie poradnictwa zawodowego:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie „Doświadczenie zawodowe” wykładowców (potencjał osobowy)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy część I

Załącznik nr 5 – Wzór umowy część II

Załącznik nr 6 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Pomoc kuchenna

Zapytanie ofertowe (z dnia 20.12.2018)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Magazynier z kursem obsługi komputera

Zapytanie ofertowe (z dnia 20.12.2018)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy:na pracownika księgowości z elementami logistyki wraz z obsługą komputera

Zapytanie ofertowe (z dnia 20.12.2018)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy: na pracownika ds. rachunkowości i księgowości

Zapytanie ofertowe  (z dnia 29.01.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Magazynier z kursem obsługi komputera

Zapytanie ofertowe (z dnia 12.04.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy: na pracownika ds. rachunkowości i księgowości

Zapytanie ofertowe (z dnia 03.06.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Magazynier z kursem obsługi komputera

Zapytanie ofertowe  (z dnia 26.06.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Szkolenie/kurs zawodowy: na pracownika ds. rachunkowości i księgowości z kursem obsługi komputera:

Zapytanie ofertowe (z dnia 28.10.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty