Wyłonienie wykonawcy w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dostosowanej do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu oraz do podpisania i realizacji kontraktów socjalnych lub umów na wzór kontraktu socjalnego dla 300 Uczestników:

Zapytanie ofertowe (z dnia 28.12.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia pracowników socjalnych

Załącznik nr 4 – Zestawienie doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Zobowiazanie

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie zadań brokera edukacyjnego:

Zapytanie ofertowe (z dnia 02.01.2020r.)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego dla 300 uczestników projektu:

Zapytanie ofertowe (z dnia 16.01.2020r.)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 300 Uczestników Projektu – zapytanie

zapytanie ofertowe (z dnia 21.01.2020r.)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Zawiadomienie o wynikach postępowania