Doradztwo zawodowe:

zapytanie_ofertowe

Wynik postępowania

Pośrednictwo pracy:

Zapytanie_ofertowe

Wynik postępowania

Usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Przeprowadzenie kursu na pracownika administracyjno – biurowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Przeprowadzenie kursu na pracownika administracyjno – biurowego 2:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Przeprowadzenie kursu na pracownika administracyjno – biurowego 3:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Przeprowadzenie kursu na pracownika gospodarczego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Przeprowadzenie kursu na pracownika gospodarczego 2:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Coaching indywidualny:

Zapytanie_ofertowe

Wynik postępowania

Wsparcie psychologiczne/warsztaty integracji

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Trener zatrudnienia wspieranego:

Zapytanie_ofertowe

Wynik postępowania