Doradztwo zawodowe:

zapytanie_ofertowe

 

Pośrednictwo pracy:

Zapytanie_ofertowe_ 

 

Usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe

 

Przeprowadzenie kursu na pracownika administracyjno – biurowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe

 

Coaching indywidualny:

Zapytanie_ofertowe

 

Wsparcie psychologiczne/warsztaty integracji

Zapytanie ofertowe

 

Trener zatrudnienia wspieranego:

Zapytanie_ofertowe