Doposażenie pracowni w ZSPP CKU w Marszewie (w specjalistyczny sprzęt umożliwiający kształcenie w zakresie architektury krajobrazu)

Zapytanie ofertowe (zaktualizowane w dniu 01.03.2017)

Informacja o zmianie w dniu 01.03.2017 zapytania ofertowego wraz załącznikami nr 1, 2 i 4

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (zaktualizowany w dniu 01.03.2017)

Załącznik nr 2 – Formularz oferty (zaktualizowany w dniu 01.03.2017)

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy (zaktualizowany w dnia 01.03.2017)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doposażenie pracowni w ZSPP CKU w Marszewie w sprzęt umożliwiający kształcenie w zawodzie Technik Weterynarii

Zapytanie ofertowe (zaktualizowane w dniu 02.03.2017)

Informacja o zmianie w dniu 02.03.2017 zapytania ofertowego wraz z załącznikami nr 2 i 4

Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty (zaktualizwany w dniu 02.03.2017)

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – wzór umowy (zaktualizowany w dniu 02.03.2017)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Doposażenie pracowni/warsztatów w ZST w Pleszewie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy (dla częśc I)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy (dla części II)

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie kursu doskonalącego z zakresu architektury krajobrazu – ogrodnik terenów zielonych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – zestawienie szkoleń

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie kursu doskonalącego z zakresu architektury krajobrazu – florystyka

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – zestawienie szkoleń

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie kursu doskonalącego z zakresu techniki weterynarii

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – zestawienie szkoleń

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wyposażenie stanowisk pracy dla uczestników odbywających staże zawodowe u pracodawców (2017):

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Materiały i narzędzia związane z odbywaniem przez uczestników projektu staży zawodowych (2017)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poradnictwo zawodowe:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Zestawienie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały i narzędzia związane z odbywaniem przez uczestników projektu staży zawodowych (2018):

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyposażenie stanowisk pracy dla uczestników odbywających staże zawodowe u pracodawców (2018):

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty