01.06.2017

Wynajem sali szkoleniowej /sal szkoleniowych:

Rozeznanie rynku

Protokół z rozeznania rynku

 

27.06. 2017

Realizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w w/w zakresie:

Zapytanie ofertowe 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

13.11.2017

Realizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w w/w zakresie:

Zapytanie ofertowe 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

30.05.2018

Usługi specjalistyczne doradcze/szkoleniowe:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami