Realizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w w/w zakresie:

Zapytanie ofertowe 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

13.11.2017

Realizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w w/w zakresie

Zapytanie ofertowe 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty