Przeprowadzenie doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 05.09.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych grupowych i doradztwa psychologicznego indywidualnego:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 05.09.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym:

Zapytanie ofertowe (z dnia 18.10.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postepowania


 

Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym:

Zapytanie ofertowe (z dnia 29.10.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Pośrednik pracy:

Zapytanie ofertowe (z dnia 07.11.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Zamawiającego

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami obsługi komputera:

Zapytanie ofertowe (z dnia 08.11.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

zawiadomienie_o wynikach postępowania


 

Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami obsługi komputera:

Zapytanie ofertowe (z dnia 17.02.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141:

Zapytanie ofertowe (z dnia 25.02.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Kurs: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami obsługi komputera

Zapytanie ofertowe (z dnia 27.02.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postępowania


 

Kurs: Pracownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe (z dnia 27.02.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postępowania do zapytania ofertowego z dnia 27.02.2020 r.


 

Kurs: Pracownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe (z dnia 25.05.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO


 

Kurs: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe (z dnia 04.06.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO


 

Kurs: Pracownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe  (z dnia 04.06.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO


 

Kurs: Pracownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe (z dnia 30.06.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO


 

Kurs: Pracownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe (z dnia 14.07.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu ON

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO


 

Kurs: Pracownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe (z dnia 23.07.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania ( z dnia  31.07.2020r.)


 

Kurs: Pracownik obsługi biura wraz z kursem komputerowym ECDL lub równoważnym

Zapytanie ofertowe (z dnia 17.11.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania ( z dnia 26.11.2020r.)

 


 

Kurs: Przedstawiciel handlowy

Zapytanie ofertowe (z dnia 17.11.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania ( z dnia 26.11.2020r.)