Zapytanie ofertowe (z dnia 27.10.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach – doradca zawodowy ( z dnia 10.11.2020)