Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 144 uczestników projektu :

Zapytanie ofertowe (z dnia: 23.11.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 02.12.2020r.)


Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 144 uczestników projektu :

Zapytanie ofertowe (z dnia: 24.11.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 03.12.2020r.)


Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla 108 uczestników projekt:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 27.11.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 08.12.2020r.)


Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa zawodowego  dla 144 uczestników projektu:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 03.12.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 21.12.2020r.)


Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 144 uczestników projektu:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 23.12.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 04.01.2021r.)


Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego  dla 108 uczestników projektu:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 23.12.2020r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 11.01.2021r.)


Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 08.02.2021r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 19.02.2021r.)


Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami obsługi komputera (ECDL moduł B4 lub równoważny:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 10.02.2021r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 19.02.2021r.)


Magazynier z obsługą wózka jezdniowego:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 03.03.2021r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej Kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 15.03.2021r.)


Pracownik ds. rachunkowości:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 19.04.2021r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej Kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 06.05.2021r.)


Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 28.06.2021r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej Kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 07.07.2021r.)


Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 30.09.2021r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej Kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 11.10.2021r.)


Pracownik ds. księgowości z elementami obsługi biura:

Zapytanie ofertowe (z dnia: 04.11.2021r)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej Kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów jakościowych usługi szkoleniowej

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia: 15.11.2021r.)