Doposażenie pracowni kosmetycznej w ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe  (z dnia 09.08.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Doposażenie pracowni gastronomicznej w ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe  (z dnia 09.08.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy (dla części I)

Załącznik nr 7 – wzór umowy (dla części II)

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania 

 

Doposażenie pracowni gastronomicznej w ZST w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 14.08.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Doposażenie pracowni logistycznej w ZST w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 14.08.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy (dla częśc I)

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy (dla częśc II)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Doposażenie pracowni gastronomicznej w ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 11.09.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy (dla części I)

Załącznik nr 7 – wzór umowy (dla części II)

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

 

Doposażenie pracowni kosmetycznej w ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe  (z dnia 17.09.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Doposażenie pracowni gastronomicznej w ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 25.09.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy (dla części I)

Załącznik nr 7 – wzór umowy (dla części II)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Doposażenie pracowni kosmetycznej w ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 02.10.2019)

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – klauzula RODO

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami ZSUG w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 05.11.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Zestawienie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiazanie

Załącznik nr 8 – klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami ZST w Pleszewie:

Zapytanie ofertowe (z dnia 05.11.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Zestawienie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiazanie

Załącznik nr 8 – klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy