Doradztwo zawodowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Pośrednictwo pracy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

 

Poradnictwo psychologiczne:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Trener zatrudnienia wspieranego:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Kadry i płace z obsługą sekretariatu i kursem komputerowym ECDL moduł B2, B3 i B4 lub równoważny (opublikowane dnia: 23.04.2018 rok):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

ISzkolenie „Kadry i płace z obsługą sekretariatu i kursem komputerowym ECDL moduł B2, B3 i B4 lub równoważny (opublikowane dnia: 07.05.2018 rok):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA