Doradztwo zawodowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Pośrednictwo pracy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

 

Poradnictwo psychologiczne:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Usługa cateringowa (Opublikowane dnia: 06.03.2018r.):

ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Trener zatrudnienia wspieranego (opublikowane dnia: 20.03.2018 rok):

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Kadry i płace z obsługą sekretariatu i kursem komputerowym ECDL moduł B2, B3 i B4 lub równoważny (opublikowane dnia: 23.04.2018 rok):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Kadry i płace z obsługą sekretariatu i kursem komputerowym ECDL moduł B2, B3 i B4 lub równoważny (opublikowane dnia: 07.05.2018 rok):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Usługa cateringowa (Opublikowane dnia: 15.06.2018r.):

ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i kursem komputerowym ECDL (moduł B1, B2) lub równoważnym dla grupy 12-osobowej” (opublikowane dnia 14.07.2018):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i kursem komputerowym ECDL (moduł B1, B2) lub równoważnym dla grupy 12-osobowej” (opublikowane dnia 27.08.2018):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Trener zatrudnienia wspieranego (opublikowane dnia: 18.09.2018 ):

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym wraz z egzaminem ECDL (moduł B1) lub równoważnym dla grupy 12-osobowej” (opublikowane dnia 29.01.2019):

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Szkolenie „Pracownik gospodarczy z kursem komputerowym dla grupy 12-osobowej” (opublikowane dnia 24.05.2019):

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Szkolenie: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i kursem komputerowym dla grupy 9-osobowej” (opublikowane dnia 24.05.2019):

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wynikach postępowania