Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji (IPR) oraz przeprowadzenie wsparcia psychologicznego (grupowego oraz indywidualnego) dla 80 Uczestników Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 06.09.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Opiekunka dziecięca

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 17.11.2019r.)

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3-Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4-Oświadczenie -ZUS, US

Załącznik nr 5 -Klauzula -RODO

Załącznik nr 6-Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7-Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

SZKOLENIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA:

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 12.12.2019r.)

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 -Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik-nr 4 – Oświadczenie ZUS-US

Załącznik nr 5 – Klauzula-RODO

Załącznik nr 6-Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7-Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

MAGAZYNIER Z KURSEM KOMPUTEROWYM ECDL (moduł B3) LUB RÓWNOWAŻNYM:

Zapytanie ofertowe ( z dnia 30.12.2019r.)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie -ZUS-US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 -Wzór umowy

 

MAGAZYNIER Z KURSEM KOMPUTEROWYM ECDL (moduł B3) LUB RÓWNOWAŻNYM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 07.07.2020r.)

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-Wykaz-posiadanego-doświadczenia

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-ZUS-US

Załącznik-nr-5-Klauzula-RODO

Załącznik-nr-7-Wzór-umowy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

MAGAZYNIER Z KURSEM KOMPUTEROWYM ECDL (moduł B3) LUB RÓWNOWAŻNYM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 05.10.2020r.)

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-Wykaz-posiadanego-doświadczenia

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-ZUS-US

Załącznik-nr-5-Klauzula-RODO

Załącznik-nr-6- Zatrudnienie osób niepełnopsrawnych

Załącznik-nr-7-Wzór-umowy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA