Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu/możliwości doskonalenia zawodowego/zapotrzebowania na szkolenia i formy wsparcia w projekcie, utworzenie lub aktualizacja IPD oraz przeprowadzenie poradnictwa zawodowego dla 200 uczestników

Zapytanie ofertowe (z dnia 03.02.2020)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Zestawienie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego grupowego i indywidualnego:

Zapytanie ofertowe (z dnia 26.02.2020)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Zestawienie usług psychologicznych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Pracownik biurowy

Zapytanie ofertowe (z dnia 16.03.2020)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego wykładowców

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Opiekun osoby starszej

Zapytanie ofertowe (z dnia 16.03.2020)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego wykładowców

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Przeprowadzenie pośrednictwa pracy:

Zapytanie ofertowe (z dnia 08.04.2020)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego wykładowców

Załącznik nr 5 – Zestawienie usług poszukiwania pracy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 9 – klauzula RODO

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Szkolenie/kurs zawodowy: Pracownik do spraw zaopatrzenia

Zapytanie ofertowe (z dnia 11.05.2020)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń zawodowych

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego wykładowców

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy