Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społecznej (psycholog/doradca psychospołeczny):

Rozeznanie rynku

 

Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych (coach/trener):

Rozeznanie rynku

 

Przeprowadzenia indywidualnej diagnozy zawodowej oraz grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego (doradca zawodowy):

Rozeznanie rynku

 

Przeprowadzenie indywidualnej ścieżki rozwoju (psycholog/pracownik socjalny):

Rozeznanie rynku

 

Pośrednik pracy

Rozeznanie rynku

 

Pracownik administracyjno-biurowy z kursem ECDL moduł B1 i B3:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

 

Opiekun osoby starszej:

Zapytanie ofertowe

załącznik 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Doradca klienta:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

 

Pracownik administracyjno – biurowy:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

 

Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Załacznik nr 4 – kryterium społeczne