Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społecznej (psycholog/doradca psychospołeczny):

Rozeznanie rynku

 

Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych (coach/trener):

Rozeznanie rynku

 

Przeprowadzenia indywidualnej diagnozy zawodowej oraz grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego (doradca zawodowy):

Rozeznanie rynku

 

Przeprowadzenie indywidualnej ścieżki rozwoju (psycholog/pracownik socjalny):

Rozeznanie rynku

 

Pośrednik pracy

Rozeznanie rynku