PAŹDZIERNIK 2019 R.
OD DNIA 15.10.2019 r. ULEGA ZMIENIE ADRES BIURA PROJEKTU:
CENTRUM BIUROWE „NJORD OFFICE”
UL. PRZEMYSŁOWA 35 P. 211
76-200 SŁUPSK

W PAŹDZIERNIKU SZKOLENIA ROZPOCZĘŁY 3 GRUPY – 1 GRUPA (18) NA POZIOMIE PODSTAWOWYM NATOMIAST 2 GRUPY (19 i 20) NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM. ZAKOŃCZENIE TYCH SZKOLEŃ PLANOWANE JEST NA LISTOPAD/GRUDZIEŃ BR.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU.

WRZESIEŃ 2019 R.
WE WRZEŚNIU SZKOLENIA ROZPOCZĘŁY 2 GRUPY A KOLEJNE 2 GRUPY UKOŃCZYŁY JE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU.

SIERPIEŃ 2019 R.
W SIERPNIU SZKOLENIE ROZPOCZĘŁA 1 GRUPA NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM. ZAKOŃCZENIE TEGO SZKOLENIA PLANOWANE JEST W KOLEJNYM MIESIĄCU RAZEM Z GRUPĄ NR 14, KTÓRA KONTYNUUJE SWOJE SZKOLENIE.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU.

LIPIEC 2019 R.
W LIPCU SWOJE SZKOLENIE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM ROZPOCZĘŁA GRUPA 14 A GRUPA 11 UKOŃCZYŁA JE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

CZERWIEC 2019 R.
W CZERWU SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSATOWYM ROPOZCZĘŁA KOLEJNA 11 JUŻ GRUPA I PRAWDOPODBNIE ZAKOŃCZY JE W NASTĘPNYM MIESIĄCU TJ. LIPCU 2019 R.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

KWIECIEŃ 2019 R.
DWIE GRUPY NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM ZAKOŃCZYŁY SWOJE SZKOLENIE.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

MARZEC 2019 R.
W TYM MIESIĄCU SZKOLENIA NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM ROZPOCZĘŁY 2 GRUPY
– 12 i 13. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ TO KWIECIEŃ BR.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

LIPIEC 2018 R.
W TYM MIESIĄCU SZKOLENIE ZAKOŃCZYŁA GRUPA 11. SZKOLENIE ODBYŁO SIĘ NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

CZERWIEC 2018 R.
W CZERWCU SWOJE SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ROZPOCZĘŁA 1 GRUPA (11) A
2 GRUPY (9 i 10) ZAKOŃCZYŁY JE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

MAJ 2018 R.
W TYM MIESIĄCU SZKOLENIE ROZPOCZĘŁA 1 GRUPA – 10 – A GRUPA 9 KONTYNUUJE SWOJE SZKOLENIE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

KWIECIEŃ 2018 R.
SWOJE SZKOLENIE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM ROZPOCZĘŁA GRUPA 9. PLANUJE SIĘ JEJ ZAKOŃCZENIE NA CZERWIEC BR.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU.

MARZEC 2018 R.
SZKOLENIA W TYM MIESIĄCU ZAKOŃCZYŁY 3 GRUPY – 2 NA POZIOMIE PODSTAWOWYM A 1 NA ŚREDNIOZAAWANSOWANYM .
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

LUTY 2018 R.
W MIESIĄCU LUTYM SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ROZPOCZĘŁA 1 GRUPA – GRUPA
NR 8.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

STYCZEŃ 2018 R.
W STYCZNIU SZKOLENIE ROZPOCZĘŁY 2 GRUPY. 1 GRUPA NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM A 1 NA PODSTAWOWYM. ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ OBU GRUP PLANOWANE JEST NA MARZEC 2018 R. RÓWNIEŻ W TYM MIESIĄCU SWOJE SZKOLENIA ZAKOŃCZYŁY 3 GRUPY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

GRUDZIEŃ 2017 R.
W MIESIĄCU GRUDNIU SZKOLENIA ROZPOCZĘŁY 3 GRUPY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. 1 GRUPA ZAKOŃCZYŁA SWOJE SZKOLENIE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

LISTOPAD 2017 R.
W TYM MIESIĄCU SZKOLENIE ZAKOŃCZYŁA GRUPA NR 1 NA POZIOME PODSTAWOWYM. SWOJE SZKOLENIE KONTYNUUJE RÓWNIEŻ GRUPA NR 2, KTÓRA ODBYWA JE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

PAŹDZIERNIK 2017 R.
SWOJE SZKOLENIA ROZPOCZĘŁY 2 GRUPY. GRUPA NR 1 NA POZIOMIE PODSTAWOWYM A GRUPA
NR 2 NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM. ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ PLANOWANE JEST NA LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017 R.
NADAL TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU