REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wstępny formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie osoby bezrobotnej

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie spełnienia kryt. grupy docelowej

Oświadczenie uczestnika projketu

zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Zwrot kosztów dojazdu:

Oświadczenie o dowożeniu

Oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej

Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

Oświadczenie o użyczeniu pojazdu