Dokumenty zgłoszeniowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dokumenty przystąpienia:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Dokumenty zwroty kosztów dojazdu:

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z POJAZDU PRYWATNEGO

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENU POJAZDU

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA PRZEJAZD – BILET JEDNORAZOWY

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA PRZEJAZD – BILET MIESIĘCZNY