Nasze projekty

Home > Nasze projekty
Wielkopolska akademia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Wielkopolska akademia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Projekt: „Wielkopolska akademia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, […]
Kierunek – zatrudnienie

Kierunek – zatrudnienie

Projekt skierowany do 72 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, w tym 42 osoby to osoby bezrobotne oraz 30 osób to osoby bierne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST