Na rynku istnieje wiele firm szkoleniowo – rachunkowych. Decyzja o wyborze jednej z nich jest decyzją trudną, często stanowi wypadkową czynników takich jak cena, doświadczenie czy poziom świadczonych usług. Nasze biuro łączy atuty niskiej ceny, wieloletniego doświadczenia oraz wysokiego poziomu usług ….

Projekty 2014-2020 (PO WER)
Firma EDUFIN przeprowadza projekty głównie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Projekty 2014-2020 (WRPO 2014+)
Firma EDUFIN przeprowadza projekty głównie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Projekty 2007-2013 (PO KL)
Firma EDUFIN przeprowadza projekty głównie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).