Przeprowadzenie doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla 120 uczestników oraz badanie predyspozycji zawodowych wśród 40 osób zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą

Zapytanie ofertowe  (z dnia 23.10.2019r.)

Protokół rynku